Červenec 2009

11. BONUS - Čin je správná volba

5. července 2009 v 12:21 | Robert Slovák |  Žijte život, jaký chcete.
* Tento program můžete volně šířit, pod podmínkou, že jej nebudete jakkoliv upravovat.*
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

# 11. díl - BONUSOVÝ

Čin je správná volba

Co dál? Jak s tím vším naložit? Kde začít? Můžeme si o úspěchu povídat do nekonečna, ale to hlavní co Vám tento emailový kurz měl přinést, jsou principy, které když převedete do své každodenní činnosti, tak Váš život už nebude stejný.
Bohužel čtení samo o sobě nefunguje. Emailový kurz, to je jen začátek. Ale jestli chcete uspět v reálném světě, musíte začít jednat. Toto je výzva k činu. Jestli budete jednat podle předchozích lekcí, které už máte ve svém emailu, nebo možná uloženy na svém počítači, uvidíte před sebou jasnou cestu ke svobodě a k ničím neomezenému životu.
Každý člověk na tomto světě má své jedinečné ambice, sny a touhy. Proč jsou však někteří lidé úspěšní a jiní ne? Proč někteří získají bohatství a jiní ne? Proč někteří vítězí a dosahují úspěchu, zatímco jiní postrádají pevný a smysluplný směr života? Rozdíl dělá právě čin.
Jakmile zásady a způsob myšlení začnete uplatňovat při řešení každodenních situací, postupem času zjistíte, že se na svůj život a situace ve Vašem okolí díváte z jiné perspektivy než dříve. Díky tomu se budete jinak rozhodovat a dostanete i jiné výsledky. Aby to bylo co nejdříve, začněte způsob myšlení měnit hned. Nemáte na co čekat.
Jestliže chcete dosáhnout opravdu velkých výsledků, jednou to stejně budete muset udělat - tak na co čekat. Začněte měnit způsob svého myšlení již dnes místo toho, abyste se zařadili do zástupu lidí s průměrnými výsledky.
Úspěšní lidé jsou lidé činu - zkoušejí mnohem více cest a hledají více možností než průměrní lidé. A pravděpodobnost, že narazí na zlatou žílu, se dramaticky zvedá s tím, čím více zkoušejí a případně i selhávají. Pokud budete zkoušet různé možnosti jak se stát úspěšnými, je jisté, že najdete správnou cestu ve správný čas - tedy dříve než budete příliš unavení svým životem.
Chceme-li změnit náš sen v úspěšnou realitu, potřebujeme k tomu činy. A většinou jich nestačí jen pár, ale je nutné jich udělat mnoho se silným zaměřením na určité místo. Je to, jako když se podíváte na kameníka, který se snaží rozbít kámen na dva. Zdvihá kladivo a znovu a znovu, znovu a znovu tluče do obrovského kamene. Tluče tak dlouho, dokud nedosáhne svého cíle a neodštípne jednu část od druhé. Poslední úder - ten, kterým se podařilo kámen rozbít, není důležitý sám o sobě, je důležitý pouze jako jeden z mnoha úderů, které ve svém souhrnu splnily kameníkův záměr. A stejně se musíte chovat i Vy.
Čin je magickým klíčem. Musíte se rozhodnout pro činnost, s nadšením se pustit do díla a svou činnost provádět se značným zanícením, dokud nedostanete očekávané výsledky.
Každá akce má svou reakci. Úspěch není náhoda. Úspěch je výsledek dělání určitých specifických věci znovu a znovu, dokud nedosáhnete toho, co si přejete. Existuje určitý výsledek pro každou příčinu. To znamená, že nemůžeme dosáhnout ničeho, aniž bychom za to nemuseli zaplatit cenu. A cenou je Vaše úsilí, Váš čas, Vaše energie.
Výsledek Vašeho snažení bude takový, kolik jste do toho vložili úsilí. Akční jednání z Vaší strany, to je přesně to, co Vás přesune od snů směrem k realitě. Nemůžete čekat, že se něco ve Vašem životě změní, byť přečtete stovky knih, navštívíte desítky seminářů, ale nic konkrétního neuděláte. Myšlenky jsou bez hodnoty, pokud je neuvedeme v praxi, nepodpoříme je určitou akcí.
Nepřemýšlejte příliš dlouho o tom, že něco uděláte, učte se pěstovat a rozvíjet zvyk vítězů - vyvíjejte činnost. Jednejte. Buďte člověkem činu - tím, kdo se stále stará, aby se něco dělo. Udělejte každý den malý krok k uskutečnění svých snů. Uskutečněte každý den jeden čin a pokračujte v tom vytrvale každý den a úspěch a Vaše sny Vás neminou.
Položte si otázku - "jaký čin, pokud bych jej udělal okamžitě, by mohl mít největší pozitivní dopad na moje výsledky?" Ať je vaše odpověď jakákoli, prostě to udělejte! Jakákoliv akce, je vždy mnohem lepší, než jen sedět a stěžovat si.
Každá akce, každý čin zanechává stopu - výsledky možná neuvidíte hned, ale každý čin Vás o malinký kousíček posune. Pokud se stanete rozhodným a jednajícím člověkem, posunete svůj život k prosperitě, ke svobodě, k životu bez hranic, kamkoliv.
Už dříve jsem se v tomto kurzu zmínil o filmu Tajemství (the Secret). Ten film, je opravdu skvělý, obsahuje mnoho principů, ale chybí tam jeden zásadní element, který je pro úspěch nezbytný. A tím elementem je reálně pracovat na svých snech, udělat kroky k jejich uskutečnění. Chce to akci. Protože popravdě, když člověk bude jen sedět na místě a bude se snažit přitahovat věci, tak se v jeho životě pravděpodobně moc nezmění.
Něco jiného je, když už toho člověk dost vykonal a je známý tím co dělá. Pak disponuje určitou přitažlivostí vůči ostatním lidem, protože prostě zabral určitou část jejich mysli (a o to se v podstatě snaží každá marketingová strategie) a tak se na něj obracejí, když řeší určitý problém v oblasti, kterou se onen dotyčný zaobírá.
Ale pokud s něčím začínáte, musíte jednat. Je to Vaše jediná šance na změnu k lepšímu. Budete-li jednat, posunete se kupředu daleko rychleji než ostatní kolem Vás. Budete-li jednat, dosáhnete svých cílů. Bez výjimek. Budete-li jednat, posunete se kupředu daleko rychleji než ostatní kolem Vás.
Nic nedělat je způsob, jak se stát ničím. - Nathiel Howe
Vyburcujte se, nalezněte v sobě pozitivní akční energii, nadšení a motivaci a jděte kupředu. Buďte akční. Bez akce není reakce. Jedině činy přinášejí výsledky. Abyste vyhráli, klidně můžete začínat od nuly a to několikrát po sobě, ale musíte dát závazek jednat.
Všechny Vaše vize jsou bezcenné, pokud nepodniknete kroky, aby se budoucnost stala realitou. Ovšem rozhodující nejsou činy, které provádíte jednou / dvakrát do roka. Rozhodující jsou ty činy, které provádíte několikrát do týdne, nebo každý den. Jaký výkon pro dosažení svého snu podáváte vytrvale každý den?
Realizace je cesta, na kterou mnoho lidí nenastoupí a tak se připraví o nekonečné možnosti, které tento svět nabízí. Škoda. Kdo se jednou dá touto cestou a vytrvá, získá do svého života mnohé, o čem předtím jen snil. Cíl Vašeho bytí bude dosažen, když se oddáte akci.
Katalyzátorem všeho co se stane, je akce. Ve Vašem životě musí existovat touhy, které zoufale touží být uspokojeny, které volají po dosažení a které Vás skutečně pohánějí. Řiďte se pravidlem "co mohu udělat dnes, neodložím na zítřek" a nebojte se realizovat všechny ty vzrušující věci, které stojí na seznamu Vašich snů.
Musíte překonat svou nečinnost. Je to překážka, která vás jen zdržuje od zhmotnění Vašich snů. První krok při překonání nečinnosti je vždycky ten nejobtížnější ze všech. Jakmile se však odhodláte a uděláte první krok, získáte nekonečnou sílu a hybnost. Již Vás nebude možné zastavit. Roztočíte kolo úspěchu a potom pro Vás bude mnohem snadnější jej udržet v pohybu.
Činnost to jsou slova v pohybu. Život je tvůrčí činnost, nikoliv objevování. Nežijeme každý den proto, abychom objevovali, co nám život přinese nebo abychom dokonce čekali, co nám přinese. Žijeme proto, abychom svůj život vytvořili. V každém okamžiku bytí tvoříme svou realitu.
Je velmi důležité a zároveň chvályhodné, že systematicky pracujete na své duševní výbavě. Pokud však svůj duševní rozvoj nepodpoříte dostatečně motivovanými činy, můžete se s úspěchem rozloučit. Oheň ve Vašem životě jasně vzplane z akčního jednání plného entuziasmu nebo vášnivého představení. Nadšení je základní podmínkou realizace každého mimořádného záměru.
Vesmír Vám dá vše, oč požádáte, ale musíte začít žádat. Ježíš kdysi řekl - "Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Protože každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.
A já mám pocit, že tím měl na mysli vyvíjet určitou činnost.
Mnoho úspěchů při hledání Vaší cesty ...

S přáním nebetyčných výsledků ...
Robert Slovák
Skype: robert_slovak | ICQ: 313-920-319
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PS:
Pokud se Vám tento emailový kurz líbil a opravdu jej shledáváte přínosným pro svůj osobní rozvoj, doporučte jej svým přátelům.

10. Váš tým

5. července 2009 v 11:58 | Robert Slovák |  Žijte život, jaký chcete.

# 10. díl

Váš tým

Posledním bodem v tomto emailovém programu "Žijte život, jaký chcete" a jak dosáhnout toho po čem toužíte, je vytvoření úspěšného podpůrného týmu, který Vám pomůže dosáhnout všech Vašich cílů.
Skoro každý ví, že rostliny potřebují živnou půdu, vodu a správnou teplotu. Má-li rostlina všechny potřebné podmínky k životu, dobře prosperuje. Stejně tak to platí i o Vás. Každá osoba potřebuje k tomu, aby prosperovala, určité podmínky a určité prostředí. Pokud je nedostane nebo si je nepřipraví, pak nemůže růst ani vzkvétat.
Pokud nedosahujete takových výsledků, po kterých toužíte, a které by měly odpovídat Vaši odvedené práci, vložené energii a zaujetí, pak je možná kámen úrazu v prostředí, kde se nejčastěji pohybujete. Prostředí, které Vás rozptyluje, nepodporuje, shazuje, demotivuje. Musíte na něm přestat lpět, ať už jste v něm prožili cokoliv. Opusťte jej a najděte nebo si vytvořte úrodnější.
Sestavením podpůrného týmu si vytvoříte prostředí, které bude podporovat Váš růst. Vytvoříte si podhoubí, které bude hojně vyživovat Váš úspěch.
Představte si, že máte stálou skupinu pěti nebo šesti lidí, kteří se pravidelně setkávají za účelem řešení problémů, generování a sdílení nápadů na dané téma, sdílení informací, kontaktů, znalostí a zkušeností, vzájemného povzbuzování a motivace a v neposlední řadě k poskytování vzájemné konstruktivní zpětné vazby.
Vytvořit si svůj vlastní tým, to je dnes nutností. Bezesporu. Ať už pracujete na čemkoliv, v dobře sestaveném a sehraném týmu dosáhnete mnohem více. V tomto díle nechci ani tak mluvit o týmech, které pracují na jednom projektu, jako spíše o týmu lidí, kteří se navzájem rozvíjí a podporují. Angličtina pro tuto skupinu lidí užívá slovo - masterminding.
Co to vlastně je za skupinu lidí? Je to tým lidí, který je pečlivě vybrán a sestaven tak, aby se nechal vést společnými idejemi, ale není nezbytně nutné, aby spolupracovali na nějakém určitém společném projektu. Spíše jde o to, aby všichni členové týmu mohli využít podporující a rozvíjející prostředí, které takto vytvořený tým skýtá. Samozřejmě je pravděpodobné, že časem určité společné projekty vzniknou a není důvod se tomu bránit.
Vytvořte si tým lidí, se kterými se budete radit, kteří Vás dokáží motivovat, když bude potřeba, kteří za něčím jdou, jsou pozitivní, rostou, zajímají se, jsou aktivní. Prostě lidé, kteří Vás posunou směrem k úspěchu tím, že společně sdílíte svou vlastní zkušenost, ač třeba každý z Vás působí v jiném oboru nebo oblasti.
Vytvořte si tým lidí, se kterými se budete pravidelně stýkat a vzájemně se povzbuzovat směrem k dosažení Vašich cílů. Podporujte se navzájem. Potřebujete lidi, kteří dovedou snít o věcech, které nikdy předtím nebyly. -- John F. Kennedy
Působnost v jiném odvětví nejen, že není na škodu, je přímo žádoucí. Každý člověk, je nějakým způsoben ovlivněn tím, co dělá, svým oborovým zaměřením. Má naučen určitý myšlenkový proces, na určité situace se dívá skrze naučená a osvědčená schémata. Prostě děláme určité věci stejným způsobem, jako všichni ostatní v dané oblasti/oboru. Důvod je ten, že se snažíme maximálně zjednodušit svůj život, abychom nemuseli přemýšlet nad každou banalitou.
Na jedné straně je toto chování osvobozující - můžeme lépe využívat svůj čas a svou mysl nemusíme zaměstnávat každou maličkostí. Na druhé straně nám někdy naše vzorce myšlení brání překročit vlastní stín. Tomu zabráníte, pokud do své skupiny zahrnete lidi z různých oborů, kteří se na problém budou zaručeně dívat z odlišné perspektivy. Můžete tak získat nebývale kreativní řešení nebo využít zdroje, kterými disponujete, mnohonásobně efektivněji. Můžete tak nejen překročit hranice svého zúženého vnímání světa, ale také postoupit rychleji a dále kupředu ve vlastních projektech.
Skupina využívající masterminding může vytvářet a soustředit zvláštní pozitivní energii, která je obsažena ve znalostech, v myšlenkách a ve zdrojích, kterými jednotliví členové skupiny disponují. Ale aby taková skupina byla efektivní a plnila účel, pro který byla sestavena, musí se jednotliví členové cítit příjemně, pociťovat k sobě vzájemnou důvěru a říkat si pravdu bez obalu a také někdy nepříliš příjemnou pravdu bez obalu přijmout - zvláště jedná-li se o poskytovanou zpětnou vazbu. Dalším nepsaným pravidlem je, že co se uvnitř skupiny řeklo, v ní taky zůstane.
Slupina lidí, která k sobě má cítit důvěru a je ochotna k sobě navzájem být absolutně otevřená a upřímná, se musí nějakou dobu poznávat a sžít. Formování týmu není otázkou jednoho příjemně stráveného odpoledne. Nejspíše to bude otázkou týdnu nebo měsíců, možná roků. Ale jakmile takový tým budete mít, tak Vás to vymrští směrem k obrovskému úspěchu. Vaše rychlost postupu akceleruje z příjemné vyjížďky k dráhovým rekordům.
Tým, který si vytvoříte, Vám může velmi pomoci, protože od lidí, se kterými se často stýkáme, hodně převezmeme. Každý člen týmu má jiné stanovisko, zkušenosti, dovednosti a sítě kontaktů, ze kterých může vzájemně těžit celý tým.
Faktem je, že lidé, se kterými se často stýkáme, vytvářejí prostředí, které s nimi sdílíme. A buď je toto prostředí k našemu růstu příznivé, nebo ne. Prostředí spolu s týmem lidí, kteří je vytváří, buď stimuluje Vaše mozkové závity, vybízí Vás k velkorysejšímu myšlení, dává Vám konstruktivní zpětnou vazbu, pomáhá Vám v osobním růstu, nebo prostě a jednoduše takové není.
Zrovna dnes, když píšu tuto část kurzu, ke mně přijel na návštěvu člověk, se kterým jsme se poprvé setkali při práci na jednom projektu již před několika roky. I když se nevidíme nijak pravidelně, tak neustále udržujeme kontakt. Jednou za čas se potkáme, zajdeme na večeři, a mluvíme o tom, na čem kdo pracuje, mluvíme o svém osobním životě. Mluvíme o tom, s kým jsme se kdo potkali, co je nového v našem okolí, vyměňujeme si nejnovější poznatky a objevy, které jsme v posledních týdnech udělali a vzájemně se tak obohacujeme.
Tato setkání nám každému z nás umožňují utřídit si vlastní myšlenky a přijmout nové, najít řešení na nejnovější problémy, povzbudit se a ujistit se, že směr, kterým jsme se vydali, je smysluplný a případně provést korekce. Rozhovory, které vedeme, jsou pro nás oba velmi rozvíjející. Nadšení, které vždy za ten večer vyrobíme, nás zásobí na několik dalších dní dopředu.
Vy také můžete težit z podobnývh setkání. Vytvořte si svůj vlastní tým. A až si budete utvářet skupinu, jejíž společným jmenovatelem bude slovo "vítězství", rozhodně se nebojte vybírat lidi, kteří jsou silnější, rychlejší, rozumnější, organizovanější, odvážnější, ctižádostivější nebo příjemnější ve společenském styku než Vy sami. Dejte dohromady lidi z různých profesí a lidi, kteří projevují hlad dostat se dál.
Spolupracujte jen s energickými a sebejistými lidmi, neberte do svého týmu lidi, kteří mají status a ustrnuli na místě. Musíte se snažit, aby Váš tým byl založen na dokonalosti. Musíte si utvořit svou skupinu z lidí, kteří dodržují své slovo a jsou pracovití. Nedopusťte, aby přijetí nového člena do kolektivu bylo založeno na jakékoliv protekci.
Kde najít lidi pro Vaši vlastní skupinu mastermindingu? Vzpomeňte si na kolegy, se kterými jste pracovali na jakýchkoliv projektech. Jaká atmosféra panovala v týmu? Jak se kdo choval, jakou podporu a úctu prokazoval ostatním? Vzpomeňte si, jak se vzpamatovával z porážek, aby mohl znovu hrát a nakonec vyhrát. Vyberte ty nejlepší lidi. Možná nebudou mít všichni zájem, nevadí, hledejte a prosívejte.
Jedna z dalších možných variant je nechat si doporučit lidi pro svou skupinu od svých známých. Nebo navštivte vzdělávací semináře a společenské události a seznamte se s novými lidmi. Staňte se členy komunitních serverů jako facebook, linked in a nebo xing a seznamte se s novými lidmi.
Hned na začátku si stanovte určitá kritéria, které budou muset potenciální členové Vašeho týmu naplnit, aby se mohli do Vašeho týmu dostat. Nechtějte každého. Kdykoliv nejste stoprocentně přesvědčeni, že by určitý člověk do týmu měl patřit, tak jeho přijetí posuňte o několik týdnů. Zvažte možnost s každým potenciálním novým členem týmu uspořádat setkání mezi ním a zbytkem týmu. Každý z Vašeho současného týmu získá určitý konkrétní pocit, který posléze vyhodnotíte, a Vaše rozhodování o přijetí bude výsledkem hlasování.
Zároveň nezapomeňte, že ideální velikost skupiny je pět až sedm lidí. Pokud je menší, ztrácí svou dynamiku a potenciál. Pokud je větší, je zkostnatělá a nepraktická. Pravidelná setkání se stanou příliš dlouhými a hrozí, že se na problémy některých členů nedostane. Skupina tak riskuje, že o tyto členy přijde. Zároveň i osobní interakce a sdílení mezi jednotlivými členy týmu je minimální.
Členům týmu na sobě musí vzájemně záležet. Ze skupiny, která nemá vnitřní vazby, nemá společné zážitky, a jsou si navzájem lhostejní nelze úspěšně vybudovat soudržnou a podporující se jednotku. Jedním z nejlepších způsobů jak vytvořit společné pevné vazby, je vytvořit společný mimopracovní zážitek. Z mých zkušeností se jako nejvhodnější jeví uspořádat teambuilding, kdy jednotliví členové týmu budou situacemi, které musí řešit, nuceni spoléhat jeden na druhého. Budou si muset pomoci a vytvoří se mezi nimi přátelské pouto.
Schůzky všech členů by měly být organizované a dopředu by měla být známá alespoň přibližná náplň setkání. Pravidelnost v setkávání je klíčem k posunům. Doporučuji setkávat se jednou za čtrnáct dní. Variantou může být setkání jednou za tři týdny nebo jednou za měsíc. Kratší intervaly nemají smysl, protože budete mít málo času provést změny, které na těchto setkáních vyplynou. S delšími intervaly se snižuje potřeba po splnění závazku ke změně, který vůči skupině máte. Snižuje se Vaše odpovědnost vůči závazku, protože "kontrolní den", je příliš vzdálen, je v nedohlednu.
Lidé jsou prostě odpovědnější, když mají stanovený cíl a termín splnění a jsou povinní podat vysvětlení, pokud nesplnili to, co si sami uložili. Realitou je, že když víte, že se Vás někdo příští týden bude ptát na závazek, který jste učinili v minulém týdnu, tak podniknete kroky, které povedou ke splnění tohoto závazku. Je to jeden ze způsobů, jak zajistit, abyste uskutečnili mnohem více.
Začněte sdružovat lidi a začněte dávat dohromady svůj vlastní tým již dnes. Vezme Vám to nějaký čas a zase to od Vás žádá udělat určitou práci. Pokud to však uděláte dobře, přínosy, které získáte, budou neuvěřitelné a mnohonásobně vyváží vloženou energii.

Mnoho úspěchů při hledání Vaší cesty ...

S přáním nebetyčných výsledků ...
Robert Slovák
Skype: robert_slovak | ICQ: 313-920-319
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PS:
Pokud se Vám tento emailový kurz líbil a opravdu jej shledáváte přínosným pro svůj osobní rozvoj, doporučte jej svým přátelům.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

9. Lídr ve Vás

5. července 2009 v 11:39 | Robert Slovák |  Žijte život, jaký chcete.
* Tento program můžete volně šířit, pod podmínkou, že jej nebudete jakkoliv upravovat.*
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

# 9. díl

Lídr ve Vás

Co dělá člověk, který je pro ostatní přitažlivý? Jaký je? Co může ostatním nabídnout?
Proč hejna fanoušků (a zejména to platí o fanoušcích ženského pohlaví) je schopno udělat téměř cokoli, jen aby mohly být v blízkosti svých idolů - celebrit a rockových hvězd?
Proč se lidé stávají "slavnými"?
Proč, když se sejde deset úplně cizích lidí a vytvoří skupinu, tak se během několika minut objeví i lídr, kterého ostatní budou následovat?
Proč určití lidé přitahují skvělé příležitosti a další lidi ochotné jim pomoci, ať už se jedná o cokoliv? A přitom to vypadá, že tomu nevěnovali příliš mnoho svého úsilí, ale šlo to docela snadno?
A jedna z nejdůležitějších otázek. Můžete tohoto stavu dosáhnout i Vy, abyste se stali silně přitažlivým magnetem, abyste se stali lovenou zvěří namísto lovcem/pronásledovatelem?
Odpověď spočívá v základní lidské psychologii a spolu s tím, aplikace zákona přitažlivosti. To je to správné místo, kde je potřeba začít.
Zákon přitažlivosti je prostě zákon. Nelze si zvolit, zda podle něj budete jednat nebo nebudete. Je to zákon, který funguje, ať jsme si ho vědomi nebo ne. Ať jej využíváme ve svůj prospěch, nebo jen trpíme, když prožíváme následky tímto zákonem způsobené.
Abych uvedl na pravou míru, o jaký zákon přitažlivost se jedná. V tuto chvíli se nebavíme o fyzikálním zákonu - přitažlivosti Země. Bavíme se o biologickém zákonu nebo možná spíše instinktu, který jsme si my jako lidé během miliónů let svého vývoje vypěstovali, abychom mohli přežít. Což je i důvod, proč si jej spousta lidí neuvědomuje. Jednáme tak na základě instinktů, nepřemýšlíme o něm a tudíž, jen málokdo o něm ví.
Odjakživa lidé žili v sociálních skupinách, v lidských komunitách, v tlupách. A vždy, ať už se jednalo o jakoukoliv společnost, následovali svého vůdce. A to až do té doby, kdy sami získali sebevědomí a určité zkušenosti a vedení jim bylo s důvěrou svěřeno. Nebo se osamostatnili (vzbouřili nebo prostě odešli) a založili svou vlastní skupinu lidí, kterou začali vést.
To je princip přežití, který je v nás hluboce zakořeněn. Člověk jen těžce přežívá sám a tak se vytvářela společenství lidí, společenství rodin, která přinášela ochranu, bezpečí, pomoc. V čele takových skupin vždy stál lídr. Vůdce, který byl buď nejsilnější, nebo byl nejchytřejší. Prostě to byla silná individualita, která byla fyzicky a psychicky odolná a byla ochotná převzít za skupinu a její budoucnost odpovědnost.
Jeho primární povinností bylo chránit svou skupinu a oni jej na oplátku za tuto ochranu následovali. Tento princip se opakoval po generace a tak vznikl biologický zákon/instinkt přitažlivosti.
A přitažlivost je tady s námi dodnes. Instinkt je námi lidmi stále používán - vzpomeňte si na fanoušky. Ale změnily se trochu hodnoty, jichž musí být takto přitažlivý jedinec nositelem. Jsou to například obchodní důvtip, společenskost nebo také přátelskost, finanční prostředky a vzdělání. Primárním znakem už není fyzická zdatnost, jako tomu bylo kdysi.
V podstatě jsme pro ostatní lidi přitažliví nebo odpudiví na základě hodnot, kterých jsme nositeli a které druhým nabízíme. Navíc jsme zaměřeni tak, abychom hledali další lidi, kteří sdílí stejné hodnoty, a máme potřebu se jimi obklopovat. Proč? Protože získáváme ještě více společenské prestiže.
Myslete na celebrity a jejich okolí. Lidé v jejich skupině získávají společenské postavení díky své spolupráci s nimi, což je více atraktivními pro ostatní. Sami nemusejí dokázat velké věci, stačí, když se pohybují v přítomnosti celebrity. Stávají se "více in" a atraktivnější pro ostatní lidi mimo tuto vyvolenou skupinu, kteří se chtějí dostat dovnitř.
Pamatujte si:
 1. Určití lidé jsou podvědomým lákadlem nebo návnadou pro ostatní lidi, když jsou schopni zprostředkovat vůdcovské kvality a jsou nositeli hodnot ceněných ostatními lidmi.
 2. Jestliže chcete něčeho velkého v životě dosáhnout, je potřeba se naučit lidem tyto hodnoty přinést a stát se lídrem. Nestačí jen je přinést, ale zahrnuje to umět tyto hodnoty nabídnout a "prodat".
Ať už děláte cokoliv, lidé se k Vám připojí jen tehdy, pokud se budou chtít připojit k Vám.
Začíná to u Vás. Tam kde jste a jak Vás ostatní vnímají, se více než cokoliv jiného vztahuje k Vašemu vlastnímu vnímání sama sebe. Jak vnímáte sami sebe, tak Vás vnímají i ostatní. Ovšem nestačí jen myslet si o sobě samotném, že jste lídr. Vy musíte jednat jako lídr. Vy musíte ve skutečnosti být lídr. Vaše činnost a chování musí být v souladu s Vašimi myšlenkami. Jinak to bude póza a ta příliš bije do očí.
Stav Vaší mysli je kvalitní lešení, s pomocí něhož vybudujete cokoliv. Nemůžete předstírat, že jste lídr. Nemůžete mít falešnou víru v sama sebe. To nejde. Vy musíte opravdu věřit nebo jím prostě nejste.
Oprostěte se ode všech limitujících a svazujících myšlenek o sobě samém, o svých schopnostech, nebo o svém finančním stavu. Přesvědčte sami sebe, že máte na to, abyste se stali lídrem v dané oblasti. Musíte si tím být jisti, dostaňte se do tohoto stavu mysli. Ve své mysli, se už takovým člověkem musíte stát dnes. Následně můžete teprve přesvědčit ostatní. Pokud ale nezměníte nastavení své mysli, budete se pohybovat stále na stejném místě a nikam se nedostanete.
Výzvou pro Váš současný pohled na sama sebe je jednat jako úplně jiná osoba. Jednat jako vůdce je zpočátku děsivé, ale je to nádherně odměněno. Odměna pro vítěze je určeny pro ty, kteří s vítězi běží. Zvýšení Vaší hodnoty pro ostatní lidi a posunutí sama sebe v jejich očích do pozice lídra, hodně souvisí s Vaším osobním rozvojem.
Každý vůdce kdysi byl v pozici, jako jste teď Vy a musel akceptovat toto:
 1. Vaše víra v sama sebe a ve Vaší pozici lídra musí přijít před Vašimi výsledky.
 2. Víra vede k určité činnosti a chování. Tyto činnosti a chování budou z počátku nepříjemné, ale Vaše obětavost, úsilí a čas Vás přemění na člověka, kterým potřebujete být, abyste získali výsledky, které hledáte.
Musíte mít vizi, odvahu a ochotu vést sami sebe i přes nepřízeň osudu a problémy. Vůdce musí být vizionář, musí vidět daleko před sebe. Je to novátor a tvůrce, který spoléhá na lidi. Tvůrčí nápady a vize se uskuteční, když produktivní lidé v akční pozici pochytí vizi svého vedoucího. Vůdce řekne, jak se to má udělat, ukáže, jak se to má udělat, udělá to, pak zapálí své následovníky ohněm nadšení a deleguje. Akce a předvedení je mnohem účinnější než mluvení.
Vést jiné lidi není snadný úkol, ale pokud se chcete stát lídrem, pak musíte disponovat energičností a nadšením, kdy nabíjíte svůj tým pozitivní energií, ať se děje cokoliv. Objektivitou, kdy se musíte naučit odsunout stranou své ego a své emoce při přijímání různých rozhodnutí. Samozřejmostí jsou organizační schopnosti a cílená koncentrace, za jakýchkoli pracovních podmínek i při narušení bezproblémového chodu okolností a procesů kolem Vás. Nelze opomenout schopnost obklopit se lidmi nadanějšími a schopnějšími v určité oblasti, než jste Vy sami. A nakonec silně vypracovaný cit pro sebekázeň. Jednu z prvních věcí, kterou musíte udělat, abyste mohli časem vést ostatní, je umět vést sama sebe. Nedokážete-li nejprve vést sami sebe, nemůžete očekávat, že budete vést ostatní.
Lídři jsou přitažliví svým sebevědomím a nezájmem ke kritice, kterou jim vnější svět dává. Přesně vědí, co chtějí a soustředí své síly na dosažení svých cílů. Mají natolik silné poslání a víru jej dosáhnout, že ostatní lidé jsou k nim přitahováni magnetickou silou. Cokoliv dělají, dělají s ohledem na osobní hodnoty a pravidla, jichž jsou nositeli. Poskytují obrovskou hodnotu ostatním. Mají rádi sami sebe. Milují a chrání ty, kteří na nich závisí. Vždy vyzařují pozitivní energii a jsou optimističtí. Dělají to, co ostatní většinou odmítají. Žijí ve světě konstantní radosti, štěstí a hojnosti.
Vlastně nemáte na výběr, pokud chcete, aby se Vám začalo dařit. Musíte se stát lídrem. Úspěšní lidé jsou lídři. Ať už se chcete věnovat jakémukoliv druhu obchodu, vědě, umění, charitě, záchraně světa, nebo jakékoliv další činnosti v pracovní nebo jiné oblasti, pak osamoceni zmůžete jen omezené množství úkolů a dosáhnete jen omezeného množství cílů. Potřebujete kvalitní a schopné následovníky, kteří se postaví za Vaše ideje a pomohou Vám je zrealizovat.
Abyste získali kvalitní následovníky, tak v sobě musíte vypěstovat vůdcovské kvality, které je budou přitahovat natolik silně, že oni sami s Vámi budou chtít spolupracovat. Musíte být nositeli něčeho, co je bude přitahovat jako světlo ve tmě noční můry. Stavu, kdy budou cítit, že pokud s Vámi nezačnou spolupracovat, tak ztratí vstupenku do Vašeho světa a ztratí přístup k novým informacím, k osobnímu rozvoji, kontaktům, příležitostem, zisku.
Musíte disponovat určitým osobním kouzlem, osobní přitažlivostí. Musíte si osvojit určité vlastnosti. Vůdčí osobnost musí někým být, musí v něco věřit, něco umět, něco konkrétního v oblasti svého působení dělat a musí něco s ostatními lidmi sdílet.
Jak tohoto stavu dosáhnout? Nejlepší věc, kterou můžete a musíte udělat, je najít lidi okolo Vás, kteří lídry již jsou a začít je napodobovat. Musíte se od nich učit. Musíte růst, pokud chcete ve svém životě zvýšit množství peněz a lidí, se kterými spolupracujete, nebo které někam vedete. Existuje přímá úměra mezi tím, co se naučíte a mezi tím, jak hodnotným člověkem se pro ostatní stanete. Také existuje přímá úměra mezi Vaší hodnotou, kterou Vám přisuzují ostatní a tím kolik vyděláte.
Je jasné, že na sobě musíte zapracovat, aby se z Vás stal velký lídr. Devízou Vám může být i celý tento emailový program. Všech předchozích osm dílů Vás provede určitou částí procesu, který Vám pomůže k objevení lídra uvnitř Vás samotných. Pokud informace obsažené v předešlých dílech začnete používat, tak budete prostě růst. Nevyhnutelně. Někdo rychleji, jiný pomaleji, ale budete růst. Budete však potřebovat více, než jen dobré úmysly k tomu, abyste uspěli. Musíte jednat. Jednejte. Začněte přímo teď.
Pokud vydržíte dostatečně dlouho, pak se z Vás jednoho dne lídr stane. Bez výjimek. Jakmile začnete pracovat na uskutečnění svých snů, tak začnete získávat jistý druh magnetismu, který bude přitahovat Vaše stoupence. Svět patří komukoli, kdo pozná, že nejvhodnější čas a místo pro to, aby se dostal na vrchol, je teď a tady.
Vůdce se od svých stoupenců odlišuje kapacitou a ochotou pro rozvoj svých postojů, zlepšení své odbornosti a zkušeností. Správný lídr, je věčný student. Jakmile se rozhodnete, že se budete nadále zlepšovat. Jakmile se rozhodnete, že zaplatíte jakoukoliv cenu za rozvoj své osobnosti, pak jste schopni vytvořit prostředí, které se stane podhoubím pro obrovský úspěch. Někteří lidé dokáží zařídit, aby se dařilo. Jste tímto člověkem Vy?
Říkejte, co si doopravdy myslíte a myslete na to, co říkáte. Vaše slova musí být v souladu s Vaším jednáním. Svým jednáním dáváte ostatním neustálý příklad. Toto je výzva k činu. Jestli budete jednat, uvidíte před sebou jasnou cestu k mistrovství života. Postarejte se o svůj vlastní život a ukažte cestu druhým.
Pojďme si to celé ještě shrnout:
 1. Vůdčí osobnost musí někým být - musí mít charakter, musí být silná osobnost. Každý, kdo myslí, že se může dostat na vrchol a zůstat tam, aniž zůstane čestný, přímý a silný, je hlupák. Jste charakterní člověk? Jste osobnost?
 2. Vůdčí osobnost musí v něco věřit - musí mít určité postoje a být nositelem určitých hodnot. Nesete vysokou morální hodnotu?
 3. Vůdčí osobnost musí být důvěryhodná - musí mít důvěru lidí, kteří jej mohou následovat. Bez důvěry z jejich strany, není koho vést.
 4. Vůdčí osobnost musí něco umět - musí mít znalosti a dovednosti z dané oblasti, kde chce působit. Existují lidé, kteří sice dokáží bez znalostí přesvědčit, ale je jich opravdu velmi málo a i Vy sami se budete cítit pohodlněji.
 5. Vůdčí osobnost musí něco dělat - musí mít určitý druh chování a musí vyvíjet nějakou činnost. Postarejte se o své výsledky. Začněte jednat jako první. Nečekejte na dovolení udělat něco skvělého. Buďte rozhodní. Projevte iniciativu. Jednejte okamžitě.
 6. Vůdčí osobnost musí něco sdílet - musí mít vizi, kterou může s ostatními lidmi sdílet. Zase se vracíme k Vašemu snu. Je Vaše vize, Vaše idea natolik velká, aby dokázala nadchnout potenciální spolupracovníky? Lidé se chtějí účastnit velkých věcí. Nechtějí pracovat na nudných projektech bez ambicí.
Rozhodněte se už dnes stát se doživotním vůdcem. Budete nadšení, jaký vliv to bude mít na Váš pracovní, ale i osobní život. Pokud teprve začínáte, studujte taktiky a strategie a používejte nové myšlenky každý den.
Začněte jednat jako člověk, kterým se chcete vidět - se silnou povahou a dobrou pověstí. Vaše slova, obsah hovoru a způsob jednání, oblečení a držení těla, vztah k životu a činy - to vše by mělo vyjadřovat Vaši silnou povahu. V moderní společnosti má velký vliv na lidi vše, co slyší a vidí kolem sebe. Lidé potřebují nápovědu, aby mohli rozeznat dobro od zla, určit hlavní věc a přijmout nějaké rozhodnutí. Dejte jim ji. Chovejte se čitelně. Jako vůdce.
V různých situacích každodenního života Vy sami napovídáte lidem kolem Vás, jak Vás mají přijímat. Jestliže dobře mluvíte, oblékáte se vkusně, často se usmíváte, jste uctiví, pilně pracujete a na nic si nenaříkáte, tím děláte na lidi ten nejlepší dojem. Nikdy nevyžadujte od ostatních to, co byste sami nechtěli dělat. Vždy musíte být spravedliví, pevní, přátelští a spolehliví. Jestli budete muset napravit něčí chyby, udělejte to důvěrně.
Také pomozte druhým pocítit vlastní důležitost. Ať všichni, s kým máte příležitost se stýkat, pocítí Vaši úctu k nim. Nesmíte se chovat příjemně jen k lidem, kteří se Vám líbí. Jestli se budete snažit zalíbit se jen tomu, kdo Vám může být užitečný, konec konců Vaši vybíravost zpozorují a nikdo se s Vámi nebude chtít stýkat.
Naučte se poslouchat. Buďte trpěliví. Soustřeďte svou pozornost na svého společníka, partnery v komunikaci. Usmívejte se a pokyvujte hlavou na znamení souhlasu. Nesnažte se přetrumfnout svého společníka povídáním o svém hrdinství. Pomáhejte ostatním objevit jejich skrytý talent a pracovat na sobě. Nešetřete pochvalou a buďte skoupí na kritiku.
Zlaté pravidlo vůdce je - zacházej s druhými tak, jak by sis přál, aby oni zacházeli s tebou. Ti, kdo přinášejí sluneční svit do životů druhých, nemohou o něj ochudit sebe samé. -- James M. Barrie
Lídr je schopen namotivovat člověka, aby z vlastní vůle udělal, to co chce. Pozitivní slova lásky, naděje a povzbuzení mohou člověka pozvednout k novým výškám. Negativní slova frustrace, nenávisti, vulgárnosti a beznaděje mohou člověka rozpoltit nebo jej srazit na kolena. Povzbuzení je silnější než kritika. Naučte se nacházet dobré v člověku a než se nadějete, budete obklopeni vítězi.
Vedení a Vaše role vůdce je podobný proces jako když vezmete kousek provázku a snažíte se jej tlačit vpřed. Nejdete to že? A co kdybyste jej teď začali táhnout za sebou? Je to snadné?
Lidé jsou velice podobní. Je snadné je vést, ale obtížné je tlačit. Jak budete postupovat nahoru, zjistíte, že když jdete lidem příkladem a poskytnete svým lidem vedení, nebudete je muset příliš tlačit. Budou s nadšením následovat Vás jako lídra. Spíše veďte, než tlačte a spolu se všemi kolem Vás budete postupovat k uskutečnění všech cílů, které jste si dali.


Mnoho úspěchů při hledání Vaší cesty ...
S přáním nebetyčných výsledků ...Robert Slovák
Skype: robert_slovak | ICQ: 313-920-319


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PS:
Pokud se Vám tento emailový kurz líbil a opravdu jej shledáváte přínosným pro svůj osobní rozvoj, doporučte jej svým přátelům.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

8. Závazek k celoživotnímu rozvoji

5. července 2009 v 11:06 | Robert Slovák |  Žijte život, jaký chcete.
* Tento program můžete volně šířit, pod podmínkou, že jej nebudete jakkoliv upravovat.*
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

# 8. díl

Závazek k celoživotnímu rozvoji

V tomto díle emailového programu "Žijte život, jaký chcete", se chci věnovat oblasti, která se různě proplétá jak tímto kurzem, tak celým životem každého člověka, který hledá cestu k úspěchu, finanční nezávislosti a svobodě. A také mi osobně je velmi blízká. Protože jsem na tuto strategii sám vsadil.
Jak se velmi správně říká - žádný učený z nebe nespadl a tak nezbývá nic jiného než hledat informace určitého druhu, aplikovat je v praxi, dělat chyby, napravovat je, získávat zkušenosti, růst a pokračovat stále dopředu a dál. Oblast, kterou mám na mysli, je samozřejmě vzdělávání a rozvoj osobnosti. A buďte si jisti, že to vzdělávání, které mám na mysli, se nenaučíte na žádné běžné škole. To vzdělání Vám dá ten nejlepší učitel na světě - život. Ovšem co si z jeho lekcí odnesete, záleží jen a jen na Vás.
Mnoho lidí projde celým svým životem a dělají stále tytéž stejné věci, po dlouhých šedesát, sedmdesát, osmdesát nebo devadesát let. Jdou stále po stejných kolejích, na všechny situace reagují stále stejně a stále získávají stále stejné výsledky a z nabízených lekcí si odnesou pramálo poznání.
To ale není v pořádku. Život by měl být ve znamení neustálého růstu. Je jasné, že každý z nás roste jiným tempem, různě rychle. Ale vždy to musí být růst. Při svém osobním rozvoji byste měli napodobit stromy. Ty rostou celý svůj život. Neexistuje žádný dospělý strom. Toho dne, kdy strom přestane růst, umírá. Ale mnoho lidí je stále na místě už několik let, možná několik desítek let. Sice dýchají, ale je otázkou zda žijí.
Musíte se neustále rozvíjet. Musíte namodelovat svůj růst, motivovat se a nakonec odměnit. Musíte si sestavit plán, který Vás udrží ve správném směru na dlouhé trati. Musíte mít své sny a cíle a běžet za nimi. Nicméně jedna věc je dorazit k cíli. Druhá věc je konečný cíl. Existuje vůbec něco takového jako konečný cíl? Smyslem cesty k úspěchu není "jen" dosáhnout cíle, který jste si stanovili. Smyslem je ve skutečnosti to, čím jste se stali a co jste se naučili v procesu, kdy jste se natahovali po svém cíli.
Mít své cíle, to je pozitivní věc. Je to nutnost, abyste se posunuli dopředu. Z dosavadního života směrem ke svému vysněnému životu. Ale myslet si, že naše pouť končí, jakmile jej dosáhneme, to je nebezpečí, kterému všichni dříve nebo později budeme vystaveni. A zvítězí pouze ti, kteří se zavážou k celoživotnímu vzdělávání a nepodlehnou uspokojení. Jakmile toho nebudete schopni, okamžitě půjdete dolů.
Věnujte se celoživotnímu vzdělávání. Skutečnost je taková, že máte víc schopnosti a inteligence, než byste mohli vůbec kdy využít, kdybyste pracovali na rozvíjení sebe samotného po zbytek svého života. Jste chytřejší, než si myslíte. Jste mnohem lepší, než si myslíte. Nejsou obtíže, které byste nepřekonali, problémy, které byste nebyli schopni vyřešit a cíle, kterých byste postupem času za pomocí své mysli nedosáhli.
Vaše mysl je jako sval. Procvičuje se, pokud ji využíváte. Stejně tak jako posilujete fyzické svaly, musíte také pracovat s mentálními svaly. Dobrá zpráva je, že čím víc se učíte, tím více se můžete učit. Stejně tak jako když hrajete nějaký sport, čím více trénujete, tím jste lepší. Čím více se věnujete celoživotnímu vzdělávání, tím snadnější a rychlejší je pro vás se učit ještě víc.
A čím více toho víte, tím lépe se Vám daří. Vždycky jsem nadšen, když se vrátím s rozvojového pohovoru s některým ze svých koučů. Vždycky získám jednu, dvě a někdy více myšlenek, které okamžitě zařadím do svého vnímání světa. A to byste měli vidět ty výsledky.
Neříkám, že vždycky jsou tyto rozhovory příjemné, ale vždycky se na ně těším. Proč? Protože se vždy dozvím něco, co sám nevidím, vidět nemohu, nebo nechci vidět. Pochopte mě dobře. Sám se sebou už žiju strašně dlouho. A věci, které občas dělám, mi připadají, že jsou v pořádku. Nedokážu vždycky poodstoupit a vidět jak je to doopravdy. Ale je někdo, kdo to dokáže. A tím "někdo", je každý dobrý osobní kouč.
Hodně si zakládám na tom mít svého osobního kouče. To je pro mě a myslím, že i pro většinu ostatních lidí, jedna z nejlepších cest, jak dosáhnout všeho co chcete. Pokud byste chtěli pokořit Mount Everest a mít jistotu, že vystoupíte na vrchol, myslím, že byste si také logicky zkušeného průvodce, který Vás tam bezpečně dovede. Při dosahování Vašich snů, se můžete spolehnout na to, že narazíte na problémy. Není tady místo pro šarlatány ani malé děti. Proč něco zkoušet, jít cestou pokusu a omylu? Tohle by vám mohlo v tomto ringu ublížit.
Celoživotní vzdělávání je minimální požadavek, pro úspěch v každé profesi. Rozhodněte se dnes, že se stanete pokorným a informací chtivým studentem ve své oboru/profesi/živnosti a neustálým učením se stanete lepším po zbytek života. Jedno jakou formu si vyberete. Prostě se vzdělávejte, protože musíte růst. Ale nestačí se jen vzdělávat. Musíte aplikovat. Protože jen tak získáte nějakou určitou zpětnou vazbu, podle které budete muset svou činnost upravit. Dokonce jsem zjistil, že jsem-li pod tlakem, má schopnost učit se a vstřebávat informace se mnohonásobně zvýší. Neříkám, že byste se měli vědomě dostávat do stresových situací, abyste zvýšili efektivitu svého učení. Spíš bych tím chtěl říci, abyste se těmto situacím za každou cenu nevyhýbali.
Například byste neměli odkládat do nekonečna dělání určitých věcí, které jsou klíčové pro Váš úspěch a čekat, že se postupem času v teorii zlepšíte natolik, že Vaše praktické předvedení bude naprosto brilantní a teprve tehdy začnete na ostro. Špatný postoj. Daleko lepší přístup je, naučit se dobře základy a pak je aplikovat a vyzkoušet v praxi a postupně se zdokonalovat. Takže klidně dělejte chyby, ale zakoušejte nové poznatky. Vše si budete mnohem déle pamatovat.
Na celoživotní vzdělávání už jsme společně narazili v díle, který se jmenoval "Zkratky na Vaší cestě". Vraťte se k tomuto dílu a naleznete několik klíčů, jak by mohlo Vaše celoživotní vzdělávání probíhat. Zatímco průměrný člověk se velmi málo vzdělává (když nepočítáme roky strávené ve školách), tak Vy musíte zvolit pravě opačný přístup. Jen tak se stanete se jednou z nejchytřejších, nejschopnější a nejvíce placenou osobou ve své profesi.
Závazek k celoživotnímu vzdělávání bude mít jeden skvělý efekt. Stanete se lídrem ve svém oboru. Budete vždy na špičce, protože budete aktivně hledat a aplikovat nejnovější poznatky. Když se stanete lídrem, tak najednou budete disponovat určitým druhem lidského magnetismu, díky kterému budete přitahovat druhé lidi. S pomocí nichž, dokážete opravdu velké věci.
Protože úspěch to není hra jednotlivců. Úspěch je hra týmů. Sice to vždy začíná u Vás samotných, ale samotni jste zároveň velmi omezeni. Potřebujete znát a přesvědčit další lidi, aby Vám pomohli dosáhnout Vašich cílů a přitom si splnili své vlastní. To řekl už i Baťa - jsou obchodníci, kteří se velmi namáhají, aby zvýšili svůj zisk. Měli by mnohem větší úspěch, kdyby se namáhali také přemýšlením, jak zvýšit zisky svých obchodních přátel a vydělávat s nimi. Z obchodu, který přináší prospěch jen nám, vyklube se nakonec ztráta i pro nás.
Rozhodněte se už dnes stát se doživotním vůdcem, který pomůže ostatním dosáhnout jejich cílů a přitom si splní ty své. Budete nadšení, jaký vliv to bude mít na Váš život, na Vaší kariéru, na Vaše přátelství.
Lidé jsou podvědomě přitahování k lidem, kteří jim mohou zprostředkovat nové a lepší informace, vůdcovské kvality a mají vysokou úroveň osobních hodnot. Pokud chcete dělat velké věci v jakékoliv oblasti života, musíte se naučit zprostředkovat tyto kvality a eventuálně se stát lídrem, který má hodnoty, které druhým poskytuje. Pokud se chcete stát magnetem, musíte zvýšit svou hodnotu pro druhé prostřednictvím vzdělání a zkušeností. Čím více bude čas strávený s Vámi pro druhé hodnotný, tím více Vás budou následovat.
Pakliže zainvestujete velké peněžní prostředky do Vašeho celoživotního vzdělání, ušetříte sami sobě stovky hodin zbytečné a nikam nevedoucí práce a vyděláte tisíce dolarů při dosahování Vašeho finančního úspěchu. Věřte, že má význam a smysl se tímto směrem pustit. Projděte celým vzdělávacím procesem, při kterém se dozvíte mnohé nejen o budování různých systémů přinášející pasivní peněžní toky a úspěch, ale především sami osobě.
Na celoživotním závazku ke vzdělání je krásná předpověditelnost. Začneme-li používat mozek, začneme-li se systematicky vzdělávat, tak také začneme vítězit. Prostřednictvím závazku k celoživotnímu vzdělávání se můžete dostat až do velmi exkluzivního klubu miliardářů, jichž na světě žije pouhých 1125 (v roce 2008) z celkového počtu necelých sedmi miliard lidí.
INVESTUJTE KAPITÁL DO SVÉ VLASTNÍ ZÁŘIVÉ BUDOUCNOSTI. Dnes jedni investují a druzí, marnotratní utrácí peníze a čas a jen bohapustě vychutnávají život. Zítra investoři budou vychutnávat život, ale marnotratníci pokračovat v práci. Investujte peníze a čas do svého vzdělání a do své budoucnosti ještě dnes.
Pamatujte si, že jediný sýr, který je zdarma najdete v pasti na myši. Bohatství, úspěch, slávu, ŽIVOT, JAKÝ CHCETE ŽÍT nelze získat zdarma. Když přijdete k něčemu jen tak, je to past. Stejné je to i v případě dosažení jakéhokoliv úspěchu. Chcete-li, aby byl trvalý, pak prostě musíte přistoupit k celoživotnímu vzdělávání.
Snažte se učit, protože ve vědění je síla. Nemusíte se zapisovat do nejznámějších a nejprestižnějších universit nebo škol a tím svůj domácí rozpočet zatížit neúměrně vysokým školným. Mnohem důležitější, a už jsem to naznačil výše, je škola ulice, škola života. Moudrost lidí, kteří si něčím prošli a své poznatky o tom, jak žít příkladný a skvělý život, Vám mohou předat svým mentoringem, knihami, nahrávkami. Podle mých zkušeností, se tohle na školách děje jen v opravdu výjimečných případech.
Za své vzdělání jste odpovědni sami. Když budete potřebovat nějakou konkrétní informaci, jděte do knihovny. Zajděte do knihkupectví a kupte knihy nebo časopisy s danou tématikou. Využijte Internet. Vstupte do některého klubu nebo asociace. Najděte odborníky z daného oboru. Ptejte se co možná nejvíce. Zapište se na kursy a ptejte se přednášejícího. Hledejte informace a naleznete je. Bude to dárek, který si dáte sami sobě. Znalosti zůstanou vždy s Vámi. Rozum vždy zvítězí nad silou. Jenom proboha nečinně neseďte a nestěžujte si. Tím nepomůžete ani sobě ani nikomu jinému.
Snažte se nadchnout pro nový předmět. Když studujete něco nového nebo chcete dosáhnout vyšší úrovně, mohou se objevit nepředvídané těžkosti. Toho se nesmíte bát a nesmíte si namlouvat, že nemáte dost schopností k dosažení žádané úrovně. V průběhu učení mívají těžkosti všichni. Učte se a začněte klidně od základů.
Stateční a rozhodní lidé na sebe musí vzít odpovědnost za svůj růst a snažit se ze všech sil rozvíjet sama sebe. Jen takto se z Vás stane lídr v dané oblasti. Dokonce, i pokud bojujete osamoceně, Váš příklad strhne ostatní. Vaše pevná morální pozice podpoří statečnost ostatních, kteří bojují proti jakémukoliv zlu, nesvobodě nebo nedostatku.
Víte o tom, že chudoba se nedá odstranit jinak, než vzděláním a výchovou? Je to práce, dlouhá a těžká, ale vyplatí se. Žádné peníze ještě nikdy nikoho neudělaly bohatým. Jen peníze získané skrze osobní rozvoj. Krásným příkladem toho jsou výherci v loterii - když někdo z nich vyhraje, tak povětšinou během několika let opět nemá příliš mnoho peněz - stejně jako před výhrou. Nezískal je totiž vlastním přičiněním a tak se v situaci, kdy se stal milionářem, necítí ve své kůži. Peníze mu paradoxně narušují jeho zónu komfortu. A tak se jich postupně zbaví tím, že je utratí.
Naopak milionář vlastním přičiněním - ten, který se ke svému bohatství dopracoval svou prací, tak musel projít určitým vzdělávacím procesem. Kdyby se náhodou stalo to, že by o všechny peníze přišel. Tak během několika málo let má stejné množství peněz, jako před krachem. Proč? Protože se naučil myslet tak, jak myslí ti, co vytvářejí produkty a služby, které my ostatní kupujeme.
Bez osobního rozvoje se nedá dosáhnout úspěchu. Není v tom žádné kouzlo. Lidé bez motivace k osobnímu vzdělávání se, většinou končí u rutinní práce, která je pak bude navíc ještě deprimovat. Sebevzdělání je aplikací známé pravdy - dej příteli rybu a nasytíš ho na jeden den, ale nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.
Zkuste si místo přítele do této pravdy vsadit sami sebe, nebo své jméno. Potom by tato pravda zněla - vezmi/kup si rybu a nasytíš se na jeden den, nauč se rybařit a nasytíš se na celý život. A celý zbytek života nebudeš mít problém.
A kdo jiný by Vám měl být nejlepším přítelem, než Vy sami?
Těšte se na další část s názvem Lídr ve Vás a očekávejte jej v následujících několika dnech.
Mnoho úspěchů při hledání Vaší cesty ...
S přáním nebetyčných výsledků ...Robert Slovák
Skype: robert_slovak | ICQ: 313-920-319


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PS:
Pokud se Vám tento emailový kurz líbí a opravdu jej shledáváte přínosným pro svůj osobní rozvoj, podělte se o něj se svými přáteli.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

7. Vytrvalost a disciplína

5. července 2009 v 11:04 | Robert Slovák |  Žijte život, jaký chcete.
Tento program můžete volně šířit, pod podmínkou, že jej nebudete jakkoliv upravovat.*
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

# 7. díl

Vytrvalost a disciplína

V tuto chvíli už jsme na cestu k budoucímu trvalému úspěchu, s pomocí předchozích šesti dílu, silně vyzbrojeni. Už víme, kam jdeme, co na cestě budeme potřebovat. Věříme si, že cestu úspěšně dokončíme a víme, že se na sebe budeme muset mnohokrát spoléhat. Jsme připraveni využít zkratek a pracovat až do té doby, kdy to dokážeme. A dnes k tomu přidáme pravidlo, které nás rozhodně přenese přes veškeré obtíže, ale které se nenaplňuje vždy snadno.
Je velmi pravděpodobné, že i když hodíte za hlavu většinu mých rad, poskytovaných v emailovém kurzu "Žijte život, jaký chcete", tak navzdory tomu pravděpodobně uspějete ve většině věcí, o něž se pokusíte. Ovšem jen pod podmínkou, že ke všem Vašim činnostem budete přistupovat s vytrvalostí.
Vytrvalost je jednoduše jiné slovo pro víru. Pokud byste neměli víru, nemohli byste zůstat vytrvalí. Pro Váš úspěch si musíte projít vytrvalostním testem. Tento test k vám může přijít v jakoukoliv dobu, ale obvykle přijde v tu nejméně očekávanou nebo nejméně vhodnou.
Procházíte si vytrvalostním testem, kdykoliv jste konfrontováni s neočekávanými potížemi, zklamáním, překážkami, selháním nebo životní krizí. To je přesně ta doba, kdy ukážete všem ostatním, ale i sami sobě, co ve Vás je. A pokud jste schopni udržet víru v dobrý konec, pak vytrváte a nakonec zvítězíte.
Aplikujte do svých činností vytrvalost. Jednejte každý den směrem k dosažení Vašich nejodvážnějších cílů a rozhodněte se, že se nikdy nevzdáte. Pokud budete vytrvale jednat směrem k uskutečnění Vašich cílů, stanete se nezadržitelným/ou a Váš úspěch se stane nevyhnutelným.
Obrňte se vytrvalostí. Ničeho nebylo dosaženo přes noc, takové věci většinou ani nejsou hodnotné. Počkejte si na svůj úspěch. Úspěšní lidé se nikdy nevzdávají. Po jakémkoliv pádu se prostě zvednou, opráší, promyslí své chyby, použijí, co se naučili a co se použít dá, a zkoušejí to znovu a znovu.
Pokud jste přemoženi problémy a obtíži, nebudete mít dost času vytvořit si potřebnou vytrvalost. Ale pokud se předem smíříte s nevyhnutelnými výkyvy nahoru a dolu ve Vašem životě, budete psychologicky připraveni. Budete připraveni na to, že jsou dobré a špatné dny, ale také na to, že vítězové se prostě nikdy nevzdávají. Rozhodněte se především, že se nikdy nevzdáte, ať se stane cokoliv.
Ti co se vzdávají, ti nevítězí. Je to jen zkouška našeho charakteru a věrnosti svému snu. Nikdy se nevzdávejte. Nikdy nepřestávejte. Vytrvale pracujte na svém snu. Krok po kroku. Cíl za cílem. Nevzdávejte se dříve, než svůj sen zrealizujete. A nezáleží na době, jakou Vám to bude trvat. Stejně nakonec vždy můžete zvítězit.
Buďte vytrvalí. Udržujte v sobě naději a usilovně pracujte na splnění svého snu. Vytrvalost, oddanost, naděje a usilovná práce, to jsou termíny, které neznějí příliš přitažlivě, ale jsou ingrediencemi nezbytnými k tomu, aby Vás vymanily z prostřednosti a přičinily se o splnění všech Vašich snů.
Velký úspěch závisí na energii a vytrvalosti člověka a na jeho mimořádném úsilí. Velice úspěšní lidé vědí, že jejich tělo a mysl se stále domáhají pohodlí a klidu. Avšak cesta k dosažení velkých úspěchů je velice namáhavá a vede stále výš a výš. Opravdu vytrvalý člověk bojuje proti překážkám, stojí tváří v tvář kritice, a dělá to, co málokdo, a jestli vůbec někdo, chápe.
Pokud si vyberete cestu úspěchu, pak alespoň máte jistotu, že tato cesta není přeplněna. Je to proto, že mnoho lidí si raději vybere cestu snadnou, která je sice nikam nedovede, ale nežádá po nich oběti a vytrvalost. Vlastně oběti si žádá - musíte obětovat svůj skvělý život proto, abyste mohli žít v průměrnosti.
Velice úspěšní lidé jdou vytrvale za svým cílem, jemuž se oddají celým srdcem, i tehdy, když ostatní svůj boj vzdávají. Trpělivost a vytrvalost jsou prostředky, s jejichž pomocí vrozená inteligence rozlouskne a překoná sebesložitější problém.
Nepodceňujte svou přípravu. Už jsem se o tom zmiňoval v díle o pracovitosti. Plňte své domácí úkoly. I při této činnosti budete muset projevit značnou dávku vytrvalosti. Je to vůle denně cvičit, vypěstovat si "svaly" a vybrousit dovednosti. Ti, co nesměřují k vysokým cílům, ty žene touha po okamžitém uspokojení, a při každé příležitosti se snaží vyhnout se boji. Všechny velké úspěchy jsou však výsledkem promyšlené práce a trpělivé vytrvalosti.
Součástí přípravy je vypěstování vytrvalosti, výdrže dosáhnout cíle navzdory veškerým překážkám a nepřízním, které Vás na cestě potkají. Při plánování své přípravy do ní nezapomeňte zahrnout plány, jak zlepšit svou formu, abyste byli schopni pokračovat, i když všechno ve Vás bude křičet, abyste přestali.
Mít výdrž znamená, že chcete usilovně vytrvat a zvítězit. Nehledě na to, že Váš mozek a Vaše tělo vysílají signály o nebezpečí, pokračujte v jednání. Nevzdávejte se! Pokračujte! Je to důležité, nejen kvůli Vám samému, ale kvůli všem lidem na světě. Budete dalším příkladem, že to jde. Špatné časy vždy nakonec přejdou. Ale stane se tak jen tehdy, pokud nepřestanete.
Bojujte ještě jedno kolo navíc. Když jsou Vaše nohy tak unavené, že se musíte zpátky do středu ringu belhat, bojujte ještě další kolo. Když jsou Vaše paže tak unavené, že jste sotva schopni zvednout ruce k obraně, bojujte další kolo. Když krvácíte z nosu, Vaše oči ztmavly, a Vy cítíte takovou únavu, že si přejete, aby Vám Váš odpůrce dal jednu do brady a uspal Vás, i přesto bojujte ještě další kolo - a pamatujte si, že člověk, který se vždycky pustí do dalšího kola, nemusí být nikdy poháněn bičem. -- James J. Corbett
Je velice nepravděpodobné, že byste se hned při prvním pokusu o úspěch trefili do cíle. Klíčem k němu je vytrvalost a odvaha tváří v tvář všem těm raným prohrám. Využijte svých prvních pokusů k tomu, abyste si uvědomili, jak na tom jste. Učte se ze svých chyb a svého cíle nakonec dosáhnete. Vytrvalost je tak důležitá pro člověka jako uhlík pro ocel. Schopnost vytrvat je absolutně nepostradatelná vlastnost, která jde ruku v ruce s veškerým úspěchem v životě.
Jen opravdu výjimečný člověk dokáže vytrvat v nastoupeném kursu, když úder za úderem neustále nedosahuje svého cíle. Jen neobyčejně nadaný člověk dokáže vytrvat, když nedosahuje okamžitých výsledků. A můžete takovými být i Vy. Neexistuje úkol, který byste nezvládli. Vytyčte si náročné cíle a při jejich sledování se pak chovejte zcela příkladně.
Když už se zdá, že jste v koncích, můžete spoléhat na vytrvalost skoro až na tvrdohlavost a té se nikdy nevzdávejte. Když se nad tím zamyslíte, pravděpodobně mi dáte za pravdu. Můžete třeba čerpat z nejlepší strategie na světě, ale bez vytrvalosti výsledku stejně nedosáhnete. Nejdůležitější je výdrž a vytrvalost! Tohle není něco volitelného, na tomhle závisí Váš život.
Energie a vytrvalost připraví člověka pro téměř každou situaci. -- Theodore F. Merseles
Schopnost vytrvalého úsilí jsou motivovány pouze a jedině Vašimi myšlenkami. Čím větší je síla Vašich myšlenek, tím odvážnější jsou Vaše činy a tím vytrvalejší je Vaše úsilí. Toužíte-li po úspěchu, musíte si vypěstovat vytrvalost a houževnatost. Vytrvalost je klíčovou ingrediencí v úspěchu vyplývajícím z každého úsilí. K jakékoliv činnosti, která se má stát úspěšnou, více než geniality, je spíše potřeba vytrvalosti.
Vytrvalost musíte chápat jako soustředěné úsilí, soustředěné v určitém směru. Slepá vytrvalost je jen pro hlupáky. Co to znamená? Držte se svého cíle a snažte se jej dosáhnout. Přitom však vyzkoušejte různé prostředky a různé cesty, které Vás mohou k výsledku dopravit snáze. Nemá smysl dělat do nekonečna věci, které nefungují a bláhově si myslet, že se to podaří, pokud vytrváte. To je pošetilost.
Vše co potřebujete udělat, je dát svému myšlení pevný řád a své disciplinovanosti vytrvalost - pak se ocitnete na cestě k mimořádnému úspěchu. Může to trvat měsíc nebo rok nebo dokonce desetiletí, ale blahobyt, který nastane ve Vašem životě, je jistě cena odpovídající požadovanému úsilí.
Buďte disciplinovaní. Mnoho lidí chce být úspěšnými, ale když přijde na disciplinovanost, většina z nás má před sebou nepřekonatelný problém. Disciplinovanost znamená, že vstanete v sedm hodin ráno, protože jste si to plánovali a vykonáte všechny činnosti, které jste si na celý den naplánovali.
Nikdo se nestane úspěšným přes noc ani se nestane okamžitě milionářem. Ti, kdo vloží konkrétní úsilí do pevného programu osobního rozvoje, získají vysokou odměnu finanční i duchovní a jejich osobnost dosáhne mimořádné velikosti.
Pokud máte vytvořen kroky vedoucí Vás k Vaší zářivé budoucnosti, tak mějte jen disciplínu k vytrvalému opakování každodenních činností a malých kroků, které Vás silně posunují.
Změňte se v silného inspirativního člověka s takovými úžasnými vlastnostmi, jako jsou vytrvalost, sebedisciplína, víra a pozitivní duchovní postoj. Nepočítejte s tím, že se to stane hned. Spíše to bude dlouhá cesta a změna proběhne krok po kroku. Ale je to cesta, jak se můžete stát nesmírně povzbuzujícím příkladem úspěchu, vizionářství, energie, entuziasmu a víry v možnosti, které nabízí právě Váš život.
Těšte se na další část s názvem Závazek k celoživotnímu rozvoji a očekávejte jej v následujících několika dnech.
Mnoho úspěchů při hledání Vaší cesty ...
S přáním nebetyčných výsledků ...Robert Slovák
Skype: robert_slovak | ICQ: 313-920-319


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PS:
Pokud se Vám tento emailový kurz líbí a opravdu jej shledáváte přínosným pro svůj osobní rozvoj, podělte se o něj se svými přáteli.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

6. Pracovitost a nepohodlí

5. července 2009 v 11:02 | Robert Slovák |  Žijte život, jaký chcete.
* Tento program můžete volně šířit, pod podmínkou, že jej nebudete jakkoliv upravovat.*
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

# 6. díl

Pracovitost a nepohodlí

V šestém díle emailového programu "Žijte život, jaký chcete", jsem se rozhodl věnovat tématu, které není zase tak moc sexy, jak témata uvedené v předchozích dílech. Ale právě proto se o něm musím zmínit. Je to totiž jeden z důvodů, kde mnoho lidí s potenciálem uspět opakovaně selhává.
Stále více a více příběhů úspěšných lidí mě utvrzuje v tom, že ničeho velkého není dosaženo přes noc a snadno. Vždy to od člověka vyžaduje jisté nepohodlí a odvedení určité práce. Složením závazku, jehož potvrzením je odevzdání práce o určitém rozsahu. Nakonec to říká i známe přísloví - bez práce nejsou koláče.
Závazek k pracovitosti znamená, že každý den se o kousíček posunete a za rok tak dojdete o celé kilometry dále než ostatní. Systematicky pracujte na svých cílech. Velikých úspěchů dosahují ti, kteří těžce pracují. Štěstí provází lidi, kteří pracují houževnatě. Nejde však jen o tvrdou práci. Je v tom něco víc. Opravdové kouzlo je v nalezení rovnováhy mezi tvrdosti, kterou do své práce vložíte a chytrostí, se kterou danou práci vykonáte.
Učte se být pracovití. Všichni úspěšní lidé pracují tvrdě a hodně. Začínají brzy ráno, pracuji tvrději než většina ostatních lidí a končí později. Zakládají si na reputaci patřit mezi nejtvrději pracující lidi ve svém oboru. A každý je zná. Ale to neznamená, že by nepoužívali mozek a jen pracovali tvrdě. Pracují na věcech, které se zapadají do jejich životní strategie, kterou si předem vytvořili, a které jim pomáhají uspět.
Praktikujte pravidlo "40+", které říká, že máte pracovat čtyřicet hodin týdně, abyste přežili. Všechna práce nad čtyřicet hodin za týden je pro úspěch. Pokud pracujete pouze čtyřicet hodin, vše co děláte, je přežívání a směřujete k průměrnosti. Nikdy se nedostanete dopředu. Nikdy nebudete zcela finančně úspěšní. Nikdy nebudete velmi respektováni a vážení svými kolegy. Vždy budete průměrný pracovník se čtyřiceti hodinami týdně.
Pokud jste zaměstnaní, tak nemám na mysli, že ve svém zaměstnání od této chvíle začnete trávit nekonečné hodiny přes čas. To není ta správná cesta. Cesta, která Vám umožní svobodu a kterou musíte zvolit, pokud po svobodě toužíte, je podnikání. A podnikání znamená pracovat mít svůj vlastní business i na částečný úvazek a třeba i z domu vedený.
To je cesta, která Vás může osvobodit a dovést k nekonečnému úspěchu. Je to ale zároveň cesta, která není snadná a vyžaduje od Vás snést alespoň částečné nepohodlí. Když budete pracovat sami pro sebe, budete vydělávat víc peněz než kdejaký ředitel podniku. Avšak budete potřebovat vůli, sebejistotu a reálný plán. Váš život se nemůže zřítit do propasti, protože Vy stojíte u kormidla vlastního osudu.
Každá hodina nad 40/týden je investice do Vaší budoucnosti. Podívejte se na počet hodin, které každý týden děláte navíc k čtyřiceti hodinám a dostanete odpověď na to, kde budete za pět let. Každý úspěšný člověk pracuje v průměru padesát devět hodin týdně a někteří i sedmdesát nebo osmdesát hodin. Průměrný milionář pracuje šest dní v týdnu mnohem raději než pět dní a stejně i tak pracuje každý den o něco déle.
Ptáte se, jak to mohou vydržet? Že jste utahaní po každém pracovním týdnu, i když pracujete "jen" běžných čtyřicet hodin? Jednoduše. Prostě jsou nadšeni z toho, co dělají. Našli oblast, která jim umožňuje využít svou přirozenou sílu a schopnosti. Jejich schopnosti jsou přesně takové, které potřebují k dělání dané práce a dosažení svých vysněných výsledku.
Oni ve skutečnosti našli a dělají to, co milují. A jsou z toho natolik nadšení, že jim to dodává energii. Jsou pohlceni věcí, kterou řeš natolik, že potřebují velmi málo spánku, velmi málo jídla a jsou schopni pracovat nekonečné hodiny bez odpočinku silně zaměřeni. Pokud budete skutečně dělat to, co milujete, bude se Vám zdát, že máte nekonečnou energií. A navíc budete pracovat s požitkem.
Spousta milionářů říká, že nikdy ve svém životě vlastně nepracovali. Že si hráli a bavili se tím, co je nesmírně zajímalo. Musíte najít oblast, která Vás totálně pohltí, udrží Vaši pozornost, která je jako stvořená pro Vaše jedinečné talenty a schopnosti.
Tady je jedna otázka, kterou chci, abyste poctivě sami pro sebe zodpověděli: "Pokud byste zítra vyhrál/a sto miliónů korun, chtěl/a byste i nadále pokračovat v tom, co každý den děláte a na čem pracujete?"
Dalším klíčem je, že pracujete celou dobu, co pracujete. Možná tato věta zní divně, ale mnoho lidí, když je v práci tak nejsou soustředění. Prostě si to tam nějak odsedí, myšlenky jim lítají a pak jdou domů. Když pracujete, neplýtvejte časem. Když dorazíte brzy, skloňte hlavu a začněte hned pracovat.
Nenechejte se rozptylovat zbytečnými telefonáty, které nesouvisí s Vaší činností. Nenechejte se rozptylovat diskuzemi v hloučcích na chodbách u kávovaru. Nenechejte se rozptylovat čtením novin, nebo dalšími jinými nešvary. Pracujte celou dobu, co pracujete. Dosáhněte už dnes reputace nejtvrději pracující osoby ve firmě. Přinese Vám to pozornost lidí, kteří Vám pomohou rychleji vyrůst a kteří Vám umetou cestu.
Vaše schopnost si určit své hlavní priority a poté na nich pracovat dokud nejsou dokončené, je primárním testem a měřítkem síly vůle, disciplíny a charakteru. Je to jedna z nejtěžších věcí, ale také jedna z nejdůležitějších pokud chcete být hodně úspěšní. Vaší práci je zavázat se sám sobě, že se stanete velmi úspěšným a tady je cesta, jak toho dosáhnout vlastním přičiněním. Vaším úkolem je stanovit si určité cíle, napsat si je a pracovat na nich každý den.
Při setkání s problémy a obtížnostmi, musíte mít stále na paměti, že díky nim budete zkušenější. Buďte připraveni čelit dočasným těžkostem. Čas od času se Vám Vaše práce bude zdát příliš těžká, budete si chtít najít něco snadnějšího. Nepodlehněte. Selhání není jedna z možností. Selhání je postoj věčných poraženců. Takový postoj rozhodně nezaručí Váš dlouhodobý úspěch.
Neklamte sami sebe a nehledejte snadnou cestu. Pracujte s nadšením. Zvykněte si na těžkou práci. Děkujte, že jste se naučili být pracovití. Lenost zkomplikuje jakoukoliv práci. Tvrdě pracujte a nepřejte si, aby Váš život probíhal jinak. Zvykněte si dělat to, co druzí nechtějí nebo nemohou. Vychutnejte pocit vzrušení a radosti z dobře vykonané a zakončené práce nebo projektu, ne každému je dáno pocítit takové vzrušení a pýchu. Výsledky, které tím získáte, ty stojí za ono vynaložené úsilí.
Je možné, že někdy přeženete své úsilí. Když se budete příliš intenzívně zabývat určitou činností. Přepracování povede k napětí a nepokoji, zatímco Vy musíte hledat harmonii a vnitřní klid, které podporují Vaši tvořivou energii. Nesnažte se přesáhnout hranice svých možností. Usilujte o vysoký standard, ale nesnažte se uskutečnit nedosažitelnou myšlenku.
Posledním pravidlem, které dost souvisí s pravidlem "40+", je plnit své domácí úkoly. Plňte své domácí úkoly, chcete-li si splnit všechny své sny. Chcete-li být bohatí, musíte dělat své domácí úkoly. Primární rozdíl mezi chudými, bohatými a střední třídou je v tom, jak nakládají se svým volným časem.
Ne vše co budete dělat, Vám vždy hned přinese okamžité výsledky, výhody nebo zisky. Ale stejně to musí být uděláno, protože Vás to někam posune. Za domácí úkoly většinou málokdy dostanete zaplaceno, ale jsou nutnou součástí procesu Vaší změny a růstu. Domácí úkoly jsou něco, co Vás připraví na budoucí úspěch. Je to určitý druh tréninku.
Bohužel jen velmi málo lidí je ochotno své domácí úkoly plnit. Častokrát se chytnou určité příležitosti, aniž by měli natrénováno a pak se diví, že zažívají neúspěch a finančně bojují. A je to jen z toho důvodu, že dříve nebyli ochotni pracovat na svých domácích úkolech. Nebyli schopni se na tuto práci podívat z dlouhodobého pohledu a krátkozrace vyhodnotili, že ji nepotřebují plnit.
Tato filozofie je něco podobného jako příběh o bambusu, který jste pravděpodobně už někdy slyšeli. Přesto bych jej rád na tomto místě uvedl. O bambusu se většinou mluví ve spojitosti s vytrvalostí. Dnes bych ovšem rád zmínil i další aspekt, který se vztahuje právě k plnění úkolů a je možné jej připodobnit k růstu této rostliny.
Když zasadíte bambusové semínko do kvalitní půdy a každý den mu věnujete svou péči tím, že jej zaléváte a hnojíte, tak uběhne rok a Vy zjistíte, že rok vydatné systematické péče nepřinesl ani náznak vyklíčení.
Po celý druhý rok se semínku věnujete s toutéž systematickou péči jako rok předešlý. Ovšem, zhola nic se nezměnilo. Žádné výsledky. Žádné stéblo naděje. Máte chuť ponechat bambusové semínko napospas svému osudu. "K čemu je mé úsilí, když po dvou letech každodenní práce nevidím žádný růst?, ptáte se sami sebe.
Uběhnou další tři nekonečně dlouhé roky, ve kterých se nestane nic, co by Vám dodalo sebemenší špetku naděje. Prostě nic. Nikde není ani známka po tom, že by ze semínka skrz černočernou zem vyrůstal jakýkoliv náznak odměny za Vaše dlouhodobé úsilí.
Co však nevidíte je, že pod povrchem už několik let probíhá exploze růstu a přípravy na expanzi. Po dobu celých dlouhých pěti let, kdy jste se snažili svým zrakem a myšlenkami nalézt a povytáhnout jakýkoliv zelený náznak Vašeho úsilí na světlo, se pod povrchem tvořila hustá a spletitá síť kořenů. Základy, které rostlince zabezpečovaly přísun kvalitních živin a vláhu.
Vzalo to pět let, ale jakmile je těchto pět let minulostí, tak se nebudete stačit divit. Každý nový den Vás překvapí svým dynamickým růstem. Kdykoliv nastane nový den, překvapí Vás každodenní narůst o 20cm až k 1m do výšky. Dočkali jste se svých výsledků. Odměny přijdou vždy, ale uvidíte je jen tehdy, když vytrváte i v dobách, kdy je růst neviditelný.
A velmi podobné je to s plněním Vašich domácích úkolů. Tím vlastně neděláte nic jiného, než že stavíte kvalitní základy, pro Váš obrovský úspěch.
Úspěch je většinou postaven na nepohodlí. Vy ale musíte být ochotni podstoupit nepohodlí. A to proto, abyste to pro jiné mohli udělat pohodlné. Vaše nepohodlí a ochota je snášet je kompenzováno Vašimi zisky. Nechcete-li nebo nejste-li ochotni nepohodlí snášet, pak se rozlučte s nějakým zásadnějším a dlouhotrvajícím úspěchem.
Těšte se na další část s názvem Vytrvalost a disciplína a očekávejte jej v následujících několika dnech.
Mnoho úspěchů při hledání Vaší cesty ...
S přáním nebetyčných výsledků ...Robert Slovák
Skype: robert_slovak | ICQ: 313-920-319


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PS:
Pokud se Vám tento emailový kurz líbí a opravdu jej shledáváte přínosným pro svůj osobní rozvoj, podělte se o něj se svými přáteli.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

5. Zkratky na Vaší cestě

5. července 2009 v 11:00 | Robert Slovák |  Žijte život, jaký chcete.
* Tento program můžete volně šířit, pod podmínkou, že jej nebudete jakkoliv upravovat.*
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

# 5. díl

Zkratky na Vaší cestě

Za těch několik dílů emailového kurzu, které jsme společně prošli, Vás možná napadla otázka, zda nelze celou cestu k vrcholu nějakým způsobem zkrátit. Mám pro Vás dobrou zprávu. Lze a dost významně. Dnes se celosvětově lidé stávají milionáři v průběhu dvou až pěti let od svého rozhodnutí a závazku to učinit. I Vám se to může v takto krátkém časovém intervalu podařit. Záleží jen na síle Vašeho závazku a Vaší hladovosti tohoto cíle dosáhnout.
Kdysi to tak jednoduché nebylo. Přesto se lidé milionáři stávali. Podívejte se na Charlese M. Schwaba, Henryho Forda, Andrewa Carnegieho, Thomase A. Edisona, nebo našeho Tomáše Baťu. A to je jen několik velmi málo případů. Trvalo jim to podstatně déle, několik desítek let. Přesto se jimi stali a své zkušenosti posléze předávali dalším, kteří se odhodlali jít v jejich stopách.
Jim to trvalo desítky let, pomalu celý jejich život. Trvalo jim to celý život, protože mnohdy museli přicházet na to, jak co udělat, aby dosáhli toho, co dosáhnout chtěli. Vy však nemusíte. Můžete využít stovek odkazů, které tito úspěšní lidé vytvořili a vyjít z jejich zkušeností. Nemusíte zdlouhavě hledat cestu, zkoušet metodou pokus omyl. Dnes je cesta úspěchu tak jasná, jako nikdy předtím v historii.
Dnes už nelze být neúspěšný - tedy pokud to sami nechcete. Ten kdo dnes není úspěšný, nebo alespoň není na cestě změny a růstu, ten se musí snad jen velmi systematicky bránit. Přesto takoví lidé i dnes mezi námi jsoou a každý den je potkáVáme. Žijí průměrné, ze všednosti a průměrnosti nevybočující životy. Umírají nepoznáni a zapomenuti. A přitom by to tak vůbec nemuselo být.
Co jím brání? Strach? Strach z neúspěchu? Nic takového neexistuje, to je jen v našich hlavách. Prostě to musíte dělat tak dlouho, dokud se Vám to nepodaří.
Nevědomost? Nepřipadá v úvahu. Je tady internet, který pomáhá snad všemu lidskému počínání. S možností zjistit cokoliv, nalézt jakýkoliv chybějící díl skládačky, kdekoliv ve světě z tepla svého domova. A těch možností, které dneska existují. Nepočitatelně.
A kromě internetu existují knihy na téma úspěchu, získávání bohatství, podnikání. Existují audio nahrávky, existují videa a filmy, existují semináře a mentoři, kteří Vás dostanou z místa, kde jste, tam kde byste chtěli být. Tak proč jsou stále lidé, kteří nikam nesměřují, jen přežívají na samém dnu skvělého života?
My lidé se obecně nejlépe dokážeme učit s pomocí příkladů - dobrých nebo špatných. Buď se novou dovednost naučíme s pomocí vlastních chyb, nebo s pomocí chyb ostatních lidí. Vůbec nejlepší variantou, kterou můžete zvolit, je učit se na úspěších a prohrách úspěšných lidí.
Odvětví osobního rozvoje je dnes jedno z nejrozvinutějších, jaké vůbec existuje. V současné době můžete v různorodé formě vstřebávat a vzdělávat se prakticky v jakékoliv oblasti života. Potřebujete zlepšit svou komunikaci? Chcete lépe a efektivněji navazovat vztahy? Máte potřebu lépe prodávat? Máte problémy se svou váhou nebo fyzičkou? Chcete se naučit hrát na nějaký hudební nástroj? Potřebujete se naučit anglicky, německy, španělsky nebo rusky? Chcete ovládnout komoditní trhy? Nenajdete snad jedinou oblast, která by neměla žádného průvodce.
Ať už svého úspěchu chcete dosáhnout v jakékoliv oblasti, vězte, že už tady byl někdo, kdo Vám může velmi významně poradit a jeho dvaceti nebo víceleté zkušenosti můžete načerpat prostřednictvím 300 stránkové knihy, několika hodinových audio nahrávek, seminářů, coachovacích rozhovorů.
Čtěte knihy, poslouchejte kazety, zúčastňujte se seminářů - jsou to dekády moudrosti redukované do neocenitelných hodin. Pečlivě si vybírejte, ale investujte do těchto věcí. Možná budete namítat, že na to nemáte peníze. Pak buďte důslední a odkládejte. Až naspoříte určitou částku, pak ji do sebe investujte. Bude to jedna z nejlepších investic, kterou uděláte.
Úspěch stojí na tom, že vždy musíte zaplatit jistou cenu. Buď platíte svým časem, svými penězy, energií. Úspěchu nelze dosáhnout, aniž byste zaplatili určitou cenu. Za pět roků budete přesně tam, kde jste i dnes, pokud nebudete růst. Za pět let budete přesně tam, kde jste i dnes, pokud nepřečtete určité knihy, nevyrostete a nepotkáte určité lidi.
Neočekávejte, že byste mohli něčemu uniknout, že byste něco mohli obejít. Vždycky musíte zaplatit nějakou cenu. A ta bude přesně tak vysoká, jak velký je Váš sen. Pokud Váš sen není moc velký, je pravděpodobné, že nebudete muset platit mnoho. Ale odsoudíte se k prostřednosti. Ten komu je nejvíce dáno, ten kdo je nejvíce požehnaný, po tom je zároveň nejvíce očekáváno, a ten nejvíce platí.
Víte, Vy si nemůžete dovolit do sebe neinvestovat. Nemůžete si dovolit nevydávat peníze na svůj osobní rozvoj, protože ve skutečnosti platíte obrovskou cenu, za svůj neúspěch, za to když nerostete. Není to o tom, kolik Vás stojí kniha nebo seminář. Je to o tom, kolik Vás to bude stát, jestliže se nebudete vzdělávat, jestliže nebudete růst! Nikdy nezúročíte vědomosti, které nemáte. Kniha, kterou nepřečtete, Vám nepomůže. Nejlepší lídři světa přečtou několik desítek knih ročně. Kolik jich přečtete vy?
Životy známých státníků, úspěšných podnikatelů, sportovních rekordmanů a velikých filosofů - vše je popsáno. Můžete si přečíst o jejich úspěších a triumfech. Také se dozvíte, jak vítězi často prohrávali na své cestě za slávou. Avšak musíte mít otevřeny oči a hledat v obsahu perly. Perlami nazýVám brilantní myšlenky a vzorce myšlení, které velikány dostaly tam, kde se nakonec dostali. A to nejlepší co můžete udělat je, že je okopirujete!
Až budete číst autobiografie, může vás překvapit myšlenka o své vlastní síle. Můžete si pomyslet: "Myslím, že i já sám toho mohu dosáhnout!" Váš vlastní život se Vám bude zdát důležitějším. Životopisy druhých Vám ukáží správnou cestu. Jediná námaha, kterou budete muset vynaložit, bude dojít si do knihovny, knihkupectví nebo se prozkoumat internet.
Mnoho lidí je uvězněno v myšlení, že číst noviny a různé časopisy, je nějakým způsobem obohatí. Myslí si, že pokud by je neznali, pak by nemohli fungovat. A tak tráví dlouhé hodiny denně získáváním informací, které jsou z velké míry negativní, které jim žádným způsobem nepomohou ve zkvalitnění jejich života a jen se zásadním způsobem podílejí na ořezávání jejich osobního volného času.
Znám i takové lidi, kteří přečtou veškerý denní tisk a pak ještě sledují všechny televizní noviny. Jsou každý den velmi kvalitně informováni. Bohužel ani jeden z těchto lidí, nedokáže získané informace využít ve svůj prospěch. Naopak znám lidi, kteří se moc nezajímají o to, co se kolem děje. Říkají: "Opravdu důležité věci se stejně vždycky nějakým způsobem dozvím. Jinak si hledím svého." Jdou tak za svými cíli, pracují na nich, jsou soustředění a tak jich i dosahují.
Odrazuji Vás od toho, abyste četli jen snadné věci a aby jste získavali informace, které nemají trvalou hodnotu. Mohou Vás pobavit, ale v žádném případě díky nim nepovyrostete ani o píď. Chtěl bych upozornit na to, že všude slyšíte, jak je dnešní doba uspěchaná a jak je všude kvantum informací. Ano je to pravda, ale na druhou stranu, bych chtěl, abyste si uvědomili, že ty podstatné a důležité věci/pravidla se mění jen velmi pomalu a zřídka.
Chcete za každou cenu vědět vše, co se dnes událo tam a tam, a co se stalo jinde? Nebo chcete poznat univerzální principy života, a na těch vystavět svůj kvalitní život? Chcete poznat principy, které fungují už od té doby, co lidé chodí po Zemi? Zaplaťte svou cenu za vzdělání, pokud nebudete platit, nemůžete očekávat, že do Vašeho života přiteče proud prosperity, který se bude rok od roku zvětšovat s tím, čím více budete číst, čím více budete chodit na semináře, čím více se budete setkávat s úspěšnými lidmi a čím více budete růst.
Buďte stále efektivní. Využívejte svůj čas na 100%, není čas ztrácet čas. Využijte každé vhodné chvíle ke svému osobnímu rozvoji, růstu. Využijte například svého automobilu nebo mp3 přehrávače k učení. Existuje mnoho tisíc hodin nahraného audio materiálu, který Vám může prokázat nesmírnou službu během cesty do práce a z práce, během cesty na nákup, během něj a cestou domů. Proposlouchejte se ke svému zářivému úspěchu. Až tak je to snadné. Změňte své myšlenky a posléze svůj život posloucháním hodnotného obsahu.
Jestli chcete být ještě efektivnější, pak jeden z nějlepších způsobů je najít si rádce a učitele v jedné osobě. My lidé se přece jenom nejlépe učíme, když za námi stojí někdo, kdo nás povzbuzuje, kdo občas zkoriguje náš kurz a kdo nás udží na stopě, když ji začneme ztrácet nebo polevovat.
Mnozí úspěšní lidé si dobře pamatují na těžkosti, které museli překonávat a s radostí Vám budou předávat své zkušenosti, obzvláště jestli ve vás objeví nadšeného a pilného žáka. Kromě znalostí a dovedností, které Vám předají v průběhu učení, Vám někteří mohou předat i své užitečné známosti a kontakty. Představte si, že máte možnost požádat o radu zkušeného specialistu, který již dosáhl toho, čeho chcete dosáhnout i Vy.
Současně, jak Vám druzí pomáhají, nezapomeňte ani Vy na svou roli potencionálního rádce a učitele. Koloběh se nesmí přerušit. I malá pomoc věnovaná méně zkušenému člověku než jste Vy sami, pro něho znamená obrovský posun kupředu.
Nechejte si odhalit zkratky a dále tyto zkratky odhalujte druhým. Zaplaťte za znalosti zkušenějších, osvojte si je a použijte je ve svůj prospěch. Běžte kupředu rychleji a dojděte velikosti. Miřte na hvězdy a buďte si jisti, že se nevrátíte s hrstí bláta.
Těšte se na další část s názvem Pracovitost a nepohodlí a očekávejte jej v následujících několika dnech.
Mnoho úspěchů při hledání Vaší cesty ...
S přáním nebetyčných výsledků ...Robert Slovák
Skype: robert_slovak | ICQ: 313-920-319


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PS:
Pokud se Vám tento emailový kurz líbí a opravdu jej shledáváte přínosným pro svůj osobní rozvoj, podělte se o něj se svými přáteli.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

4. Odpovědnost a proaktivita

5. července 2009 v 10:58 | Robert Slovák |  Žijte život, jaký chcete.
* Tento program můžete volně šířit, pod podmínkou, že jej nebudete jakkoliv upravovat.*
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

# 4. díl

Odpovědnost a proaktivita

Dívejte se na sebe jako na samostatného podnikatele, pokud už tak nečiníte. Možná, že budete namítat, že nepodnikáte. Na tom ale nezáleží. Přijměte to, že jste samostatní podnikatelé a jako takoví odpovídáte za to, co se uskuteční, stejně jako za to, co se nestane. Nezáleží na tom, zda skutečně podnikáte, nebo ne. Pokud nepodnikáte, pak stejně budete na té správné cestě, jak se dostat na vrchol zaměstnanecké pyramidy.
Přijměte 100% odpovědnost za vše, co jste byli, co jste a co kdy budete. Přestaňte se vymlouvat a vinit ostatní za Vaše problémy. Přestaňte si stěžovat na věci ve svém životě, kvůli kterým nejste šťastni. Nekritizujte ostatní. Vy jste odpovědni sami za sebe a za své výsledky. Pokud je něco ve Vašem životě co se Vám nelíbí, je na čase s tím něco udělat. Protože jen Vy máte možnost to změnit.
Asi 10% lidí na světě se dopracuje té znamenitosti, že sami sebe vnímají jako na podnikatele. Nezáleží na tom, kdo podepisuje jejich výplatní pásku. Největší chyby, které se můžete dopustit, je, že začnete myslet jako zaměstnanec někoho jiného. Automaticky začnete odevzdávat méně, než je potřeba, protože přece nepracujete pro sebe.
Tohle myšlení není myšlení lidí, kteří se chtějí dostat na vrchol. Máte dvě možnosti. První je, že přestanete opravdu pracovat pro někoho a začnete pracovat sami na sebe. Nebo budete odevzdávat to nejlepší, co dokážete. Ať zvolíte kteroukoliv z možností, pak jste na té správné cestě.
Uneseme-li odpovědnost za sebe, své chování a svůj život, tak můžeme dosáhnout nekonečné svobody v jakémkoliv ohledu. Tíha odpovědnosti a její překonání nakonec vede k nekonečné svobodě - životu bez jakýchkoliv omezení a hranic.
Převezměte 100% odpovědnost za celý svůj život se všemi jeho specifiky. Převzetím odpovědnosti za všechno co se kolem Vás děje začíná působit kouzlo. Mnoho lidí, kteří jsou teprve na začátku cesty ke svým cílům, si myslí, že jsou dostatečně odpovědní za svůj život. Oni si to sice myslí, ale podle mých zkušeností to není pravda.
Všechno co se ve Vašem životě děje, ovlivňujete Vy. Vše co se Vám stalo, právě teď děje nebo se Vám ještě stane, tak za to si můžete sami. Všechny špatné situace, které prožíváte, tak jste si zapříčinili sami svým chováním.
A za Vaše chování má odpovědnost kdo? Ano jste to Vy. Nelíbí se Vám to? Ale to by mělo. Máte tak do budoucna šanci změnit situace, se kterými nejste spokojení.
Změňte své chování tak, abyste dosahovali svých vysněných výsledků. Zamyslete se! Vždy máte na výběr. Vždy se můžete rozhodnout, zda se zachováte tak nebo jinak. Uvědomte si, že vždy budete sklízet plody svých minulých rozhodnutí.
Vy jste prezident své vlastní osobní společnosti, nezáleží na tom, kde momentálně pracujete. Pokud sám sebe vidíte jako podnikatele, vyvinete u sebe podnikatelské myšlení, myšlení maximální nezávislosti, rozhodnosti a odpovědnosti. Místo čekání se založenýma rukama na to co se stane, nebo až Vám řeknou, co máte dělat, postarejte se o to, abyste byli mezi první, kteří začnou věci krok po kroku měnit.
Pakliže chcete získat odměnu, která je určena pro vítěze, musíte s vítězi běžet. Dívejte se na sebe, jako na šéfa svého života a každé ráno, když se budete dívat do zrcadla, se pečlivě pozdravte. Tohle je ústřední bod opravdu znamenitých osob.
Můžete být, čímkoliv chcete, můžete mít, cokoliv chcete, můžete se podívat, kamkoliv chcete, naučit se co chcete. Všechno je možné. Všechno. Jen se musíte postarat o všechno, co by tomu mohlo bránit. Je to o Vaší odpovědnosti, postarat se, aby se děly věci, které se dít mají a neděly ty, které nechcete.
Mnoho lidí žije v obrovském omylu. Jsou přesvědčeni, že si mohou nárokovat úžasný život plný prožitků a požitků. Občas se stává, že někdo získá určité postavení a spolu s ním takzvaný status. A začne si myslet, že od této chvíle už nemusí na ničem pracovat. Začne si myslet, že mu začnou do pusy lítat pověstní pečení holubi. Mentalita nároků je nepřítelem veškerého úsilí, pokroku a úspěchu. A vidím ji kolem sebe dnes a denně v prohlášeních typu: "Stát by měl to a ono. Zaměstnavatel by měl to a ono. Někdo by s tím měl něco udělat."
Myslíte si, že někdo jiný je nějakým způsobem odpovědný za to, jaký nakonec bude Váš život? Chcete život plný štěstí, vzrušujících možností kariéry, spokojeného rodinného života a blažených osobních vztahů jen z toho popudu, že jsme.
Takový život můžete získat. Nic není nemožné. Takový život nezískáte, pakliže se budete spoléhat na kohokoliv jiného než na sebe. Jediný koho musíme činit odpovědnými za to, jací jsme, co děláme a kde se nacházíme, jste my sami. Nenechte si svůj vysněný život protékat mezi prsty a chyťte se příležitostí, které denně potkáváte, ale dosud jste se je báli chytit za pačesy. Odteď a už navždy si pamatujte, že existuje jen jedna osoba, která je odpovědná za kvalitu života, který žijete. Ta osoba jste vy.
Pokud tohle dokážete, pak se budete moci pousmát nad závistivými řečmi, které občas slýcháme: "Ten měl jenom štěstí". Víte, ve skutečnosti úspěšní s postojem vítěze štěstí vyrábějí. Mají magický dotek. Čehokoliv se dotknout, promění ve zlato. Postarají se o to, aby se začalo dařit. Ať jsou, kde jsou, ať začínají z jakékoliv pozice, s čímkoliv. Převezmou odpovědnost a zvítězí. Ne hned, ale zvítězí. Bez výjimek.
Štěstí to je jen výmluva poraženců, pro závazek, odhodlání a výsledky vítězů.
Převzetí odpovědnosti funguje ve všech případech, ve všech oblastech, vždy. Musíte se vzdát výmluv a podívat se kriticky na své výsledky. Zajistěte si, aby ty příští byly lepší. Převezměte odpovědnost za CELÝ svůj život, nejen za jeho určitou část. Pak budete mít velkou šanci, že do něj dostanete vše, co chcete. Budete mít velkou šanci, že začnete žít přesně takový život, jaký chcete.
Můžete mít buď výmluvy, nebo výsledky. Zní to tvrdě, ale s výmluvami není možné vrcholu dosáhnout. V průběhu života jsme se však stali mistry výmluv. Začali jsme ve školním věku a od té doby jsme se zlepšovali až k dokonalosti. A já Vás teď nutím, abyste toto pečlivě pěstované umění zapomenuli. Ano nutím, protože vím, že pokud to uděláte, tak dosáhnete všeho, o čem sníte.
Až dokážete být odpovědni za celý Váš život. Pak přichází na řadu další úroveň, která sebou nese další těžkosti. Vyšší úrovní je převzetí odpovědnosti za celý svůj tým. Prosím nechápejte to tak, že je všechno Vaše vina a že musíte udělat vše Vy, aby se to uskutečnilo. Nikoliv. Jde o to stát se lídrem a stát po boku každému členu svého týmu a povzbuzovat jej k růstu a k převzetí jeho vlastní odpovědnosti.
Možná budete muset zpočátku snést kritiku za něco, co jste se svým týmem měli zvládnout. Ale nestalo se tak. Možná si myslíte, že za to vůbec nemůžete. Možná, že Vás poženou k odpovědnosti za něco, co jste přímo nezpůsobili. Ale podívejte se na to takhle. Uneste kritiku a sjednejte nápravu.
Zapomeňte na to, že byste si zchladili žáhu, na svých svěřencích, stoupencích, následovnících, členech týmu. Tak se správný lídr nechová. Snesete kritiku a postaráte se o to, aby ten, kdo chybu způsobil, vyrostl. Řekněte mu o jeho chybě a začněte společně hledat řešení k nápravě. Opakovaně vložte do onoho člověka důvěru a očekávejte skvělé výsledky, které společně projdete. Nedupejte po svých lidech, ale spíš jim pomožte na vlastních chybách růst.
A teď se dostáváme k proaktivitě, která je nadpisem dnešní lekce.
Proaktivita je přestat mluvit a začít jednat. Udělat první krok. Převzetí osobní odpovědnosti, aby se věci uskutečnily. Nečekat, až se něco stane, nebo někdo jiný začne být aktivní. Nečekat až Vám někdo řekne. Svět je plný takových lidí, kteří čekají, že dostanou příkazy a teprve potom začnou něco dělat. Takových lidí je spousta. Takových lidí svět více nepotřebuje.
Svět potřebuje více lídrů, kteří se postarají o vynikající výsledky. Svět potřebuje více lídrů, kteří nezávisle na mínění většiny, vytvoří nekonečné statky, které potom většina vděčně zkonzumuje. Pakliže se takovým člověkem stanete, pak jediný strop, který Vás bude omezovat, je nebe.
Těšte se na další část s názvem Zkratky na Vaší cestě a očekávejte jej v následujících několika dnech.
Mnoho úspěchů při hledání Vaší cesty ...
S přáním nebetyčných výsledků ...Robert Slovák
Skype: robert_slovak | ICQ: 313-920-319


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PS:
Pokud se Vám tento emailový kurz líbí a opravdu jej shledáváte přínosným pro svůj osobní rozvoj, podělte se o něj se svými přáteli.

3. Pozitivní duševní postoj

5. července 2009 v 10:57 | Robert Slovák |  Žijte život, jaký chcete.
* Tento program můžete volně šířit, pod podmínkou, že jej nebudete jakkoliv upravovat.*
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

# 3. díl

Pozitivní duševní postoj

Možná si říkáte, že už jste toho slyšel/a příliš mnoho o pozitivním postoji. Každý o tom mluví a kdekdo se s tím ohání. Je však faktem, že je to jeden z klíčových parametrů, které musíte zabezpečit, abyste dosáhli jakéhokoliv dlouhodobého úspěchu.
Možná jste od narození pesimisty, možná jste realisty a dost možná, že jste optimisty. Pamatujte si však, že svět patří optimistům, pesimisté jsou sotva pouhými diváky. A tak pokud chcete dokázat opravdu něčeho velkého, budete se muset změnit. Taky jsem musel, optimistou jsem rozhodně nebyl. Je to práce a spousta domácích úkolů, ale stejně to musíte udělat. Bez toho se nehnete.
Pozitivní duševní postoj, tvůrčí a optimistický náhled na sebe a svou práci jde ruku v ruce s úspěchem v každém oboru a na každém trhu. Neotřesitelná sebedůvěra a nadšení bez ohledu na těžkosti kolem Vás jsou vstupní branou k Vaší velikosti.
Pozitivní postoj a optimistická nálada se objeví jako výsledek Vašeho konstantního a systematického úsilí - práce na dosáhnutí Vašeho cíle. Už žádné emotivní vypětí, už žádný emociální tobogán. Váš dlouhodobý cíl, který jste si stanovili minule, Vás přenese přes těžkosti dneška. Zůstanete zaměřeni v dlouhodobém horizontu. Zůstanete pozitivní ať se děje, co se děje. Bez jakýchkoliv výjimek.
Nenechte svou pozornost rozladit kamínky, které na své cestě musíte překračovat nebo obcházet. Je normální, že se někdy něco nepovede. To se stává. Ne vždy je všechno hned perfektní, ale na Vašem osobním pozitivním postoji je, abyste se k tomu nějakým způsobem postavili.
Všechno je to o Vašem vnitřním nastavení, zvyku jak se zachováte. Například si můžete nadávat, jak jste neschopní, když se něco nepovede. Nebo všeho můžete nechat, když uděláte chybu. Anebo si můžete říct, že když se to nepovedlo, tak to tak asi mělo být a stane se něco mnohem lepšího. A očekávejte, že se něco mnohem lepšího stane. Vaše pozitivní očekávání a nemožnost Vás rozladit drobnými obtížemi, to z Vás dělá neobyčejného a velkého člověka.
Vy dosáhnete úspěchu, protože to je ve Vašich silách. Začněte si tím být jistí, a stane se to. Můžete mít pod kontrolou svou vlastní budoucnost, očekávejte jen dobro. Optimismus - to je překrásný stav bytí.
Na rovinu nikdo nechce trávit svůj čas s lidmi, kteří na něco neustále stěžují, nadávají, jsou nespokojeni, nic nedělají a ještě očekávají, že to bude mnohem horší. Díky optimismu uslyšíte, uvidíte a setkáte se s novými příležitostmi, které najednou budou klepat na dveře. Staňte se pozitivním člověkem a najednou se Vám budou vyhýbat pesimisti a budete potkávat stále více a více lidí s pozitivním postojem. Časem dospějete do stavu, že nic na tomto světě není nemožné, že kolem Vás jsou samí skvělí a pozitivní lidé a že svět je překrásné místo k žití.
Začíná to však u Vás samotných. Vaše optimistická povaha Vám pomůže získat nové přátele, nové možnosti, nové obzory, nové příležitosti. Váš mozek je utvořen takovým způsobem, že současně může pracovat jen s jednou jedinou myšlenkou. Nedokáže udržet dvě myšlenky s protichůdnými emociálním podtextem. Tak si dejte záležet na tom, ať je Vaše každá myšlenka pozitivní. Vaše cesta bude postupem času více a více jasnější a prozářenější, začnete chodit po sluneční straně ulice. A nakonec celý svět se stane lepším místem, už jen proto, že v něm žijete Vy.
Všechno to máte ve svých rukou. Můžete se rozhodnout, kým chcete být, co chcete dělat, co všechno chcete mít. Můžete být sebevědomí, sebejistí a odvážní. Můžete být mimořádně optimistickým člověkem se skvělým sebehodnocením, který rozdává tuto energii světu. A svět mu ji více než velkoryse nebo spíše mnohonásobně vrací. Jen Vy máte kontrolu nad svým životem ve svých rukách. To vše záleží jen na Vás.
Samozřejmě takoví být nemusíte. Můžete si stěžovat, nadávat, být naštvaní na celý svět, na sebe sama, udržovat svou mysl ve stavu ublíženosti. Můžete si klást věčnou otázku: "Proč zrovna já?". Můžete být obětí. Víte, Harvey Mackay jednou pronesl, že pesimisté mají vždy pravdu. Stejně tak jako optimisté. Ale je na Vás, kterým z nich budete.
Touto myšlenkou se vlastně přesouváme k populárnímu filmu "the Secret - Tajemství". Ústřední myšlenka dokumentu je, že to co jsme, je výsledek našeho myšlení. To co jsme, je výsledek našeho jednání v minulosti. Takoví jací jsme, takové přitahujeme lidi a situace. Svět a vesmír je zařízen tak, že můžeme dělat, být a mít vše, co jen chceme, vše co si jen přejeme. Nic není nemožné, pakliže tomu dost silně věříš, čteme v Bibli. To co zažíVáme, co zakoušíme, s kým se potkáVáme, je jen výsledek našeho vnitřního nastavení. Přesvědčení, které utváří náš život.
Myslíte si, že všechno kolem Vás je špatně, nic se Vám nedaří, nejste dost dobří? Vesmír se chová jako velice dobrý sluha. Nepochybuje, jen plní Vaše očekávání. Dostanete přesně to, co očekáváte. Možná bych přehodnotil nastavení svého duševního postoje. Člověk, který si věří, je optimista a vykonává svou práci s jistotou, že dosáhne úspěchu, se stává jakýmsi magnetem. Přitahuje k sobě tvořivé síly vesmíru. Člověk, který si nevěří a očekává vše špatné, pak přitahuje síly destruktivní.
Jediná věc, kterou máte opravdu pod kontrolou, je jak se postavíte k problémům a překážkám, které Vás potkávají. A které potkávají nejen Vás, ale všechny. To se prostě děje. Dobrá zpráva je ta, že pokaždé, když jednáte pozitivním a konstruktivním způsobem, stanete se silnějším a lepším a ještě více schopným zvládat další problémy a krize, které procházejí kolem. Nakonec se dostanete na takového životního bodu, kde se stanete absolutně nezadržitelným.
Stanete se přírodním živlem. Budete neodolatelný/á. Stanete se člověkem, který nikdy neopouští svou cestu, své cíle a nic si nedělá z problémů, které jej potkají. Nerozhází Vás žádné překážky, které Vám leží v cestě. Vždy nakonec najdete východisko jak je překonat, obejít ať už budou jakkoliv velké.
Stále půjdete, půjdete a půjdete. A nakonec dosáhnete všeho, čeho chcete. Budete žít životem, jaký chcete. Vše je možné tomu, kdo věří. Tlučte a bude Vám otevřeno. Proste a bude Vám dáno. Hledejte a naleznete. Pamatujte si - úspěch je předpověditelný. Je to tak úžasné a tak jednoduché. Ve skutečnosti je to tak jednoduché, že v našem komplikovaném světě je pro dospělého člověka strašně těžké, aby pochopil, že jediné co potřebuje je mít cíl a pozitivní víru ve skvělý konec.
Štěstí se neděje náhodně. Štěstí vytváříte svým pozitivním duševním postojem. Sami si tvoříte svůj vlastní skvělý osud. Je to tak. Najednou se častěji a častěji začnete vyskytovat na správném místě ve správný čas. Úspěch lze předpovědět tak jako, že slunce vyjde na východě a zapadne na západě.
Co lze předpovědět z Vašeho duševního postoje?
Nikdo nechce být ztroskotanec, předpokládám, že ani Vy ne. Nikdo nechce být průměrný člověk, nebo se snad mýlím? Nikdo nechce mít život přeplněný starostmi, strachem a zklamáním. Pamatujte, že vždy budete sklízet to, co jste zaseli. Pokud zasejete negativní myšlenky, budete přeplnění negativními věcmi. Pokud zasejete pozitivní myšlenky, Váš život se postupně změní v radost, úspěch a nekonečné požehnání.
Pokud přemýšlíte negativně, dosáhnete negativních výsledků. Pokud přemýšlíte pozitivně, dosáhnete pozitivních výsledků. To je jednoduchý fakt, který ve třech slovech zní: UVĚŘ A USPĚJEŠ!
Trochu se vrátím ke druhému dílu tohoto emailového programu. Přemýšlejte o svých cílech uvolněným pozitivním způsobem. Představte si ve svém myšlení, že už jste dávno svých cílů dosáhli. Nepochybujte, zbavte se své logiky, která na Vás křičí, že toho nemůžete dosáhnout. Zbavte se obrazů své minulosti a své přítomnosti, pokud nejsou jednoduše skvělé. Nekriticky si představte sama sebe, až svých cílů dosáhnete.
Musíte použít svou veškerou sílu k tomu, abyste se udrželi pozitivně přemýšlet o svých problémech. Abyste si určili jasný a přesně určený cíl. Abyste dovolili svému vědomí přemýšlet o Vašem cíli ze všech možných pozitivních úhlů. Abyste svou představivost nechali spekulovat o spoustě možností jak Vašeho cíle dosáhnout. Odmítněte věřit, že jsou okolnosti, které by byly tak silné, aby Vám zabránily ve splnění Vašeho poslání. Prostě to odmítněte.
Pokaždé, když přijde strach nebo negativní myšlenka, nahraďte ji duševním obrázkem Vašeho hodnotného pozitivního cíle. A věřte, že přijdou chvíle, kdy budete mít pocit, že se budete chtít vzdát. Je totiž jednodušší pro člověka přemýšlet negativně než pozitivně. To je důvod, proč jen pouhých 5% lidí je úspěšných. Vy se teď musíte zařadit od té 5% - ní skupiny. Vaše vědomí bude přemýšlet jen o tom, o čem mu dovolíte přemýšlet.
Jděte na to.
Těšte se na další část s názvem Pozitivní duševní postoj a očekávejte jej v následujících několika dnech.
Mnoho úspěchů při hledání Vaší cesty ...
S přáním nebetyčných výsledků ...Robert Slovák
Skype: robert_slovak | ICQ: 313-920-319


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PS:
Pokud se Vám tento emailový kurz líbí a opravdu jej shledáváte přínosným pro svůj osobní rozvoj, podělte se o něj se svými přáteli.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2. Magnetická síla cíle

5. července 2009 v 10:54 | Robert Slovák |  Žijte život, jaký chcete.
* Tento program můžete volně šířit, pod podmínkou, že jej nebudete jakkoliv upravovat.*
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

# 2. díl

Magnetická síla cíle

Je na čase určit si cíl. V minulém díle tohoto emailového programu jsme společně snili a Vy jste si vysnili obrovský sen, který Vás naplnil nadšením a pozitivní energií. Teď je na Vás, abyste stanuli do ringu, ve kterém Vašemu snu vdechnete život, postavíte jej na nohy. Právě teď máte příležitost Váš sen nechat vyrůst v obrovský úspěch.
Ze svého snu musíte udělat cíl. Váš sen se musí proměnit v jeden nebo více cílů. Musíte jej proměnit v mezníky na cestě, které postupně procházíte a odškrtáváte ve své mapě. SPLNĚNO.
Cíl, to je žádoucí koncový stav a dá se definovat následujícími otázkami:
 • Jak to bude vypadat, až Vaše úsilí bude završeno?
 • Jak poznáte, že jdete správnou cestou a že jste svého cíle dosáhli?
 • Kým budete? Jaký bude Váš život?
 • Jakých výsledků chcete dosáhnout během jednoho roku, v příštích třech letech, za pět a za deset let?
 • Jak bude vypadat Váš osobní život a jak naopak profesní?
 • Kolik chcete každý rok vydělávat? Chodíte ještě do práce? Nebo podporujete lidi v Africe svou vlastní charitativní organizací?
 • Jakou část vašich příjmů bude tvořit reziduální příjem?
 • Co je Vaším cílem? Víte to?
Přemýšlejte o následujících faktech:
 1. Jen 3% lidí má jasný cíl, který v písemné podobě uchovávají v zásuvce. Tato 3% skupina lidí vesměs svého cíle dosáhnou a to proto, že je jasně definován a písemně zachycen.
 2. 30% lidí svůj cíl sice nezafixovalo písemně, ale má jej jasně definován alespoň v mysli. Z této skupiny svého cíle dosáhne plných 70% lidí.
 3. Zbytek, tedy asi 67% lidí, žádný pevně uchopitelný cíl nemá, věří na náhodu nebo na zázrak, jako třeba na výhru v loterii. Svůj život prožijí podle hesla - nemáme sice tušení, co chceme, ale nedáme pokoj, dokud toho nedosáhneme. A tak toho také bohužel nedosáhnou.
Nechovejte se jako loď bez kormidla a určete si svůj cíl nebo cíle. Protože dokonce i když nevíte, kam jdete, někam určitě dorazíte. Otázkou je, zda je to přesně ta stanice, kde jste původně chtěli. Ale to se nemůžete divit, vždyť jste si přece neurčili cíl.
Jste jako ta bárka na moři, hnáni proudem. Možná narazíte na ostrou skálu, a možná se dostanete na mělčinu, ale na úplně jiném ostrově.
Všude na světě úspěšní lidé, kteří mají jasně vyhraněné sny, vize a představy. Tyto mají přeměny v krystalicky čisté cíle, které jsou jejich vodítky. Přesně tak vědí, co mají v danou chvíli udělat. Přesně vědí, který krok musí uskutečnit, aby postupně dospěli k vytvoření celkového obrazu, jejich vizi.
Své cíle sledují s pevným odhodláním a vytrvalostí přecházející v posedlost tak dlouho, dokud jich nedosáhnou. Přitom se nenechají odradit žádnými vnějšími překážkami ani potížemi. Neúspěšní lidé si naopak myslí, že jen musí čekat, až jim sny někdo přinese na stříbrném podnose, až jim milióny spadnou do klína, nebo na náhodu. Když už se nakonec rozhodnou cokoliv dělat, tak se zastaví před prvním problémem.
Na úspěchu ve skutečnosti není nic kouzelného nebo nadpřirozeného. Jde o postupnou, vytrvalou a soustředěnou práci směrem k hodnotnému ideálu.
Určete si svůj cíl, protože mozek je orgán, který je uzpůsoben k tomu, aby dosahoval cílů. Ať mu dáte jakýkoliv úkol, ve dne v noci bude vaše podvědomí makat na tom, jak by tohoto cíle bylo možné dosáhnout. Pakliže si určíte svůj cíl, z Vašeho mozku se stane magnet, který bude přitahovat do Vašeho života vše potřebné tak, aby mohlo dojít k naplněné Vašich očekávání a k dosažení předem stanoveného cíle. Aby však tato přitažlivá magnetická síla mohla fungovat, musíte si cíle stanovit a popsat.
Cíl to je závazek, že to se svým snem myslíte skutečně vážně. Že to není jenom takové plácnutí do vody.
Určete si svůj cíl a prozatím si nelámejte hlavu s tím, jak jej dosáhnete, nad tím nepřemýšlejte. Vaším úkolem je pouze Váš sen přetvořit v přesně definovaný cíl. Cesta, jak se k němu dostanete, ta Vás napadne časem, když tomu dáte volný průběh.
Připravte se na to, že jakmile si stanovíte svůj cíl a začnete po něm šahat. Jakmile začnete naplňovat kroky potřebné k jeho naplnění, tak najednou dostanete brilantní nápad jak svého cíle dosáhnout při činnosti, která s oním dosahováním cíle pramálo souvisí.
Osobně mám zkušenost s tím, že mě najednou napadne skvělá myšlenka, která ke mně přijde například ve sprše, na procházce nebo na záchodě, prostě kdekoliv. Doporučuji u sebe neustále nosit zápisník a tužku, nebo diktafon.
Jediné co musíte je mít jeden nebo více cílů. Musíte vědět, kam směřujete.
Čeho chcete dosáhnout? Víte to? Co byste chtěli slyšet, až nadejde Váš čas a vás budou pokládat do země?
Chcete, aby se o Vás říkaly typické prázdné fráze, které se na těchto ceremoniálech pronášejí? Nebo chcete, aby všichni věděli, že váš život byl oslavou vítězství, velikosti, pokory a nezdolnosti. Že jste svůj život prožili naplno a nepromarnili jste jedinou vteřinu Vašeho velkolepého života. Že jste inspirovali a pozitivně ovlivnili zástupy lidí k jedinečným činům plným entuziasmu.
Tak co chcete? Je to na Vás. Vyberte si. Vy a jedině Vy máte moc to změnit. Vaše budoucnost je Vaše volba.
Tento Váš hlavní cíl doporučuji rozmělnit do několika menších. Vytvořte si své milníky - cíle s přesným datem jejich dosažení, které Vám poslouží ke kontrole Vašeho postupu směrem k hlavnímu cíli. Nejenže se Vám tyto menší cíle budou dosahovat snadněji, ale rovněž Vám bude jasnější, co máte udělat. I cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem.
Vytyčte si alespoň ty cíle, o kterých si myslíte, že je nutné je projít. A začněte s jejich naplňováním. Váš úspěch vyjde z jasnosti. Čím jasněji máte definovány cíle, tím rychleji svého úspěchu dosáhnete. Čím jasněji máte definovány cíle, tím jasněji se dostanete ze základního tábora na vrchol hory.
Svého cíle dosáhnete snadněji, pokud se při jeho sestavení budete držet následujícími pravidly:
 1. Stanovte si svůj cíl pozitivně, velkoryse a jasně.
 2. Ujistěte se, že Váš cíl závisí na Vás a Vy jste plně odpovědní za jeho dosažení.
 3. Představte si, jak se budete cítit, co uslyšíte, uvidíte a budete říkat, když cíle dosáhnete.
 4. Stanovte si datum dosáhnutí cíle/dílčích cílů a souvislostí, při kterých se tak má stát a pravidelně je kontrolujte.
 5. Ujistěte se, že se cíl hodí pro Vás a pro Váš život - není to náhodou sen/cíl někoho jiného (třeba rodičů?)
 6. Sepište si, jaké zdroje budete k dosažení potřebovat.
 7. Jaká je hodnota Vašeho cíle? Co Vám cíl přinese?
Teď je čas napsat si svůj cíl /cíle. Napište je a Váš život již nikdy nebude stejný, zejména jestliže se budete snažit o jejich naplnění.
Víte, možná v průběhu cesty zjistíte, že chcete nebo potřebujete svůj cíl změnit. Možná se změnila Vaše životní situace a cíl, který jste si dali, už není atraktivní.
Samozřejmě se nic neděje. Nezáleží na tom, že jste nakonec svého cíle nedosáhli a rozhodli jste se cíl opustit. Byl by problém, kdybyste se o něj nepokusili. Důležitější je, že jste se rozhodnuli a v průběhu dosahování cíle jste museli vyrůst - zvláště pokud Váš cíl byl dostatečně velký. Museli jste se změnit a naučit mnoho věcí. Což Vám pomůže, ať budete dělat cokoliv.
Napište si alespoň 5 cílů, kterých tento rok dosáhnete. Napište si kartičky s Vašimi cíli a ty noste pořád u sebe. Každý den a kdykoliv během dne budete mít chvilku, podívejte se na tyto kartičky a představujte si své pocity při splnění cílů na nich napsaných. Jinou metodou, která někoho může stimulovat více je, že si své cíle každý den napíšete na papír a pak se oddáte snění představou sama sebe při jejich dosažení.
Tato činnost by ve vás neměla vyvolávat jakékoliv obavy. Zřekněte se negativních emocí, které by jen celý proces narušily. Přistupujte k tomu volně s vírou, že se tak stane. Tato metoda by Vám spíš měla pomoci soustředit Vaše myšlenky než Vás stresovat. Samozřejmě napsání cílů ještě není zcela dostatečné pro jejich dosažení. O tom si však řekneme v dalších dílech tohoto programu.


Těšte se na další část s názvem Pozitivní duševní postoj a očekávejte jej v následujících několika dnech.Mnoho úspěchů při hledání Vaší cesty ...S přáním nebetyčných výsledků ...


Robert Slovák
Skype: robert_slovak | ICQ: 313-920-319


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PS:
Pokud se Vám tento emailový kurz líbí a opravdu jej shledáváte přínosným pro svůj osobní rozvoj, podělte se o něj se svými přáteli.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =